احسان به پدر و مادر

va.JPG
در پاسخ به مظالب ذيل توجه کنيد :
1- دانشجوي گرامي! با دغدغه هايتان در خانواده آشنا شده و احساستان را نسبت به رفتار مادر و پدرتان درک مي کنيم، اميدوارم که به لطف خدا اين گونه مسايل از زندگي شما و جوانان ديگري که در اين سن حساس نيازمند مهر، عاطفه و اطمينان بيشتري از سوي والدين خود بوده و بيش از هر زماني به آغوش گرم و با نشاط آنها نيازمندند، رخت بربندد.
2- به طور کلي مي توان گفت احسان به والدين در ايات قرآني و روايات به طور کلي و بدون قيد آمده و معناي آن اين است که در هر حال بايد نسبت به آنها احسان و احترام کرد هر چند خداي ناخواسته انها در حق فرزندان کوتاهي کنند و يا ظلمي روا بدارند .
3- به اين نکته اساسي توجه داشته باشيد که گرچه ممکن است نتوانيد تمام شرائط و امكانات موجود در خانواده را بر وفق مرادتان فراهم نماييد ولى مطمئنيم كه شما به عنوان فردي تحصيلکرده و متدين مى‏توانيد با استفاده از راهکارهايي که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره مي­گردد، خود را با شرائط موجود به گونه اي مناسب و فعّال وفق داده و هماهنگ سازيد که نه تنها از وضعيت موجود به درآييد، بلکه با ابتكار ، خلاقيت و بهره‏مند شدن از توانمنديهاى خود زندگي شاد و با نشاطي را براي خود و ساير اعضاي خانواده تان رقم زنيد؛‌ لذا توجه نماييد كه :
1. شما تنها فردى نيستيد كه با اين مسأله در خانواده خود مواجه هستيد؛ متأسفانه جوانان بسياري از مسأله مشابه شما در خانواده خود رنج مي برند؛ لذا آن را به عنوان يک مسأله ببينيد نه يک معضل و مشکل لاينحل؛ زيرا بسياري از هم سن و سالان شما توانسته اند با آن کنار بيايند ؛ لذا شما نيز مي­توانيد.
2. ما انسان ها به گونه اي هستيم که هرگاه نسبت به اهميت و ارزش موضوعي اطلاع يابيم, در اثر آن شناخت, انگيزه بهتر و بيشتري براي عمل و پاي بند بودن به آن پيد اخواهيم کرد؛ لذا شايسته است ابتدا به اهميت , قدر و منزلت والدين از ديدگاه اسلام اشاره اي نماييم و سپس به بيان راهکارها و چگونگي انجام وظيفه و احترام در قبال مادرتان بپردازيم.
در آموزه هاي ديني استحکام نظام خانواده و رعايت حقوق ديگران از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ از اين رو فرزندان نسبت به والدين وظايفي دارند که رعايت آن ها نقش بنيادي در استحکام نظام خانوادگي داشته و شناخت صحيح اين وظايف گامي بسيار مهم در ابراز محبت واقعي به والدين است.
در اين جا به برخي وظايف فرزندان نسبت به والدين اشاره مي شود.
* شناخت مقام والدين
يکي از وظايف فرزندان نسبت به والدين شناخت مقام و حق آنان است. در اسلام والدين جايگاه بس بلندي دارند تا آنجا که نگاه نمودن به والدين عبادت شمرده شده است. پيامبر(ص) فرمود :«... و النّظر الي الوالدين برأفة و رحمةٍ عبادةٌ؛ نگاه نمودن بر صورت والدين با مهرباني و لطف، عبادت است».
*احترام به والدين
در آموزه هاي ديني به احترام والدين سخت اهميت داده شده است؛ تا آن جاي که در آيات متعدد احترام به والدين در کنار توحيد قرار گرفته و به فرزندان سفارش شده است که: «... فلا تقل لهما أفٍّ و لا تنهر هما و قل لهما قولاً کريماً و بر آن ها فرياد مزن، و گفتار لطيف و سنجيدة بزرگوارانه به آن ها بگو».
* احسان به والدين
يکي از وظايف مهم فرزندان نسبت به والدين، احسان به آنان است، از اين رو قرآن و روايات همگان را به احسان به والدين فرا خوانده و از آن به عنوان جهاد ياد کرده است.
احسان به والدين بدان جهت اهميت دارد که والدين در شکل گيري زندگي و تربيت فرزندان نقش بنيادي داشته و فرزندان مديون زحمات طاقت فرساي والدين هستند. به همين خاطر است كه مرحوم شيخ اعظم انصاري، مادرش را تا نزديک حمام به دوش مي گرفت و او را به زن حمامي سپرده، مي ايستاد تا او را به خانه برگرداند. هر شب به دست بوسي مادر مي آمد و صبح با اجازه او از خانه بيرون مي رفت.
* اطاعت از والدين
يکي از وظايف مهم فرزندان نسبت به والدين اين است که خواسته هاي مشروع والدين را بر آورند و از دستورهاي آنان سرپيچي نکنند. تا جايي كه اگر پدر و مادري فرزند خويش از انجام عمل مستحبي نهي کنند،‌ فرزند نبايد آن را انجام دهد. البته توجه داشته باشيد كه اگر اطاعت والدين موجب معصيت و نافرماني خدا شود و يا با يکي از واجبات الهي تعارض پيدا کند، اطاعت آنان واجب نيست.
دانستن عاقبت رويگرداني از اين وظايف نيز عامل محرك مناسبي براي ارج نهادن به مقام والدين است، به گونه اي كه انجام ندادن وظايف نسبت به والدين، گاهي به عاق والدين شدن منجر مي شود.علامه مجلسي در شرح کافي مي گويد: عقوق والدين به اين است که فرزند حرمت آن ها را رعايت نکند و بي ادبي نمايد و آن ها را به سبب گفتاري يا رفتاري برنجاند و آزار و اذيت کند و در چيزهايي که عقلاً و شرعاً مانعي ندارد، نافرماني نمايد و اين عقوق از گناهان کبيره است.
3. اسلام از نظر حقوقى حساب ويژه‏اى براى پدر و مادر بازكرده همان گونه كه در جنبه‏هاى عاطفى نيز حساب جداگانه‏اى براى آنها در نظر گرفته است؛ لذا بايد در هر شرايطى احترام آنها را نگه داشت هر چند در بعضى اوقات در برخورد با فرزندان خود دچار اشتباه شوند.
4. توجه به اين نكته لازم است كه خداوند همه انسانها را در مقابل اعمال و رفتارى كه انجام مى‏دهند مورد سؤال قرار مى‏دهد و پدرتان نيز بايد پاسخگوى اعمال و رفتار خود باشد, بنابراين شما وظيفه داريد در همه حال به وي احترام بگذاريد حتى اگر به شما بى احترامى كند. فقط اگر بخواهد شما را به كار حرامى وادار كند يا از انجام تكليف واجبى باز دارد ، اطاعت از وي لازم و صحيح نيست چه اينكه اطاعت خداوند بر هر كس ديگر حتى والدين نيز مقدم است.
5. يكى از مهم ترين عوامل سازگارى و حسن تفاهم بزرگسالان و جوانان در خانواده و اجتماع اين است كه شخصيت تمام افراد در آن دو محيط مورد توجه و احترام باشد و هيچ فردى ، در هر سنى كه هست ، خويشتن را در معرض اهانت و تحقير نبيند و نسبت به عزت نفس و شخصيت خود احساس ناامنى و نگرانى ننمايد. لذا توصيه مي شود تا مي توانيد نسبت به پدر و مادر خود محبت نماييد؛ زيرا انسان به طور طبيعى دوستدار كسى است كه به او نيكى كرده و دشمن كسى است كه درباره او بدى نموده است .
6. يک اصل کلي در مورد انسانها وجود دارد و آن اينکه انسان موجودي تغييرپذير است يعني همانطور که تأثير روي ديگران مي گذارد از رفتار ديگران نيز متأثر مي شود و رفتار او تغيير مي کند. قطعا شما با رفتار پسنديده خود مي توانيد پدر و مادرتان را تحت تأثير قرار دهيد. آنها را آن گونه كه هستند، دوست بداريد ،از آنها اطاعت كرده و فرمانبردارشان باشيد؛ چون رفتار و روحيه آنها با گذر عمر به صورت يک صفت ثابت شخصيتي در آمده است سخت تغيير مي پذيرد و متحول ساختن چنين افرادي دشواري مي نمايد، اما امري شدني است؛ لذا نيازمند صبر و حوصله و همين طور تدبير و هوشياري و ظرافت هاي رفتاري خاص از طرف شما است. هرگز سعي در ايجاد تغيير ناگهاني و برخوردهاي تند و عجولانه نداشته باشيد که اين شکل رفتار نه تنها آنها را به سوي مخالفت مي کشاند، بلکه ناسازگاري را به صورت لجاجت آميز در ايشان تشديد مي نمايد.
7. از جدال و جر و بحث با والدين خود جدا خودداري کنيد.
8. از طرح مسائل اختلافي ولو چيز کوچک و پيش پا افتاده در خانواده اجتناب کنيد.
9. در کارهاي منزل به مادرتان کمک کنيد بدون اينکه او از شما در خواست کمک کند و بدون اينکه شما منتي بر او داشته باشيد.
10. در صورت امکان هر از چند گاهي هديه اي هر چند کوچک براي اعضاي خانواده خود تهيه کنيد.
11. جنبه هاي مثبتي که اعضاي خانواده­تان دارند را برجسته کنيد و گاهي اوقات آنها را مطرح کنيد.
12. از ايجاد تغيير و اصلاح در رفتارشان مأيوس نشويد. بهترين وسيله براي سالم سازي زمينه تأثير بر روي رفتار آنها محبت نمودن, تحويل گرفتن و احترام گذاردن به آنها است آن هم احترام بدون قيد و شرط و به عنوان والدين و کساني که سهمي بزرگ در حيات شما دارند.
13. براي تأمين اهداف رفتاري خود در مورد والدينتان از روش غيرمستقيم استفاده کنيد. ابتدا خودتان را به اخلاق نيک بياراييد تا آنها از عمل شما متأثر گردند نه از حرف شما که اين بهترين شيوه اصلاح بزرگترها است. در ادامه از افرادي که در والدينتان نفوذ دارند و مي توانند تأثير بگذارند(مانند اقوام و خويشان دلسوز که والدينتان از آنها حرف شنوي دارند) استفاده نماييد؛ چرا که بعضي از والدين بر خلاف اخلاق تندي که در خانه دارند در بيرون از خانه، به خصوص نزد بعضي افراد نرم و حرف شنو هستند ؛ لذا از طريق آنها مي توانيد به اهداف خود در زمينه اصلاح اخلاق پدر و مادرتان، برسيد.
14. شنونده خوبي براي نظرات آنها باشيد و با گوش جان صحبت‌هاي آنها را بشنويد.
16. سعي کنيد علاقمندي خود را نسبت به تأمين خواسته هاي آنها در رفتار و گفتار خود نشان دهيد، اما در كنار اين مسأله خيلي محترمانه و در فضايي صميمانه سيري را كه به نظر شما خواسته آنها بهتر تأمين مي گردد برايش تشريح نماييد.
17. براي گفتگو و مذاكره با آنها در مورد مسأله مورد نظر خود وقت مناسبي تعيين كنيد.
18. هيچ گاه از آنها به خاطر داشتن نظري مخالف با نظر خود ايراد نگيريد و سرزنششان نكنيد. به موضوع حمله ببريد نه به شخص .
19. به احساسات منفي و غيرقابل كنترل خود در برابر آنها اجازه بروز ندهيد.
20.سعي كنيد هر چه بيشتر خوبي‌هاي پدر و مادرتان را ببينيد تا بتوانيد روابط بهتري با آنها برقرار سازيد .
در ادامه هديه ما به شما طبق حديثي که در ادامه خواهد آمد اين جمله است که (مدارا با ديگران به ويژه والدين و خواهرتان زندگي را براي شما زيبا و دلپذير مي سازد ).
«مدارا کن که مدارا در چيزي نباشد مگر آن را زينت دهد و در هرچه نباشد آن را خوار کند ».

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <br><a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
9 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .