از سوى چه كسى است؟

Qoran11.jpg

نزول قرآن به زبان عربى، با توجه به مخاطبان نخستين و شخص پيامبر صلى‏الله‏عليه‏وآله- كه عرب زبانند- يك جريان طبيعى است و هر سخنورى، مطالب خويش را با زبان مخاطبان مستقيم خود، بيان مى‏كند. خداوند متعال نيز در ارسال پيامبران و ابلاغ پيام‏هاى خويش، همين رويه را به كار گرفته است.

در اين باره، توجه به چند نكته زير بايسته است:

1. قرآن كريم اگر چه براى تنزل در اين عالم، نياز به زبان خاص دارد و آن عربى فصيح و مبين است، ولى زبان و فرهنگ آن، همان «زبان فطرت» است كه قابل فهم براى همگان است و تنها در اين صورت مى‏تواند جهانى باشد. اگر فرهنگ قرآن، مربوط به يك نژاد و گروه خاصى بود، هيچ گاه نمى‏توانست جهانى باشد. از ديگر سو، قرآن كريم كتابى ساده و معمولى نيست تا انسان بتواند، بر اثر آشنايى با قواعد عربى و مانند آن، به همه معارفش دست يابد؛ بلكه كتابى است كه در اوج آسمان و مقام «لَدُن» ريشه داشته و از علم الهى سرچشمه گرفته است و درك معارف بى‏انتهاى آن، بدون نردبان پرهيزگارى و ارتباط با او، امكان‏پذير نيست.

2. همان طور كه ايجاد حقيقت وحى، اختصاص به ذات خداوند متعال دارد، تنزل آن حقيقت به لباس عربى مبين و الفاظ اعتبارى نيز كار او است؛ نه اين كه فقط معناى كلام و وحى الهى در قلب پيامبر صلى‏الله‏عليه‏وآله تنزل يافته، آن حضرت با انتخاب خود، الفاظى را به عنوان ابزار انتقال آن معارف قرار داده باشد. پس الفاظ قرآن كريم، از سوى خداوند تعيين شده، از اين رو، آرايش‏هاى لفظى قرآن، يكى از وجوه اعجاز آن است.

آيات فراوانى دلالت دارند كه علاوه بر محتوا، الفاظ و عبارت عربى قرآن نيز از طرف خداوند به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏وآله وحى شده است. بهترين گواه اين مطلب، تفاوت سبك بيان و عبارت‏هاى روايات نبوى با آيات قرآن كريم است.

3. ارتباط الفاظ با معانى، ارتباطى تكوينى و حقيقى نيست؛ بلكه بر اثر قرارداد است كه لفظ معينى، نشانه معناى خاصى مى‏گردد. به همين دليل، براى يك معناى خاص در اقوام مختلف، الفاظ گوناگونى وجود دارد و نيز يك‏

حقيقت تكوينى همچون وحى، گاهى به صورت عربى مبين، گاهى به صورت عبرى، زمانى به زبان سريانى و ... ظهور مى‏كند.

با توجه به اين نكته، شايد اين پرسش پديدار شود كه چگونه وحى الهى از مقام قدسى خداوند- كه جز تكوين صرف چيزى نيست- به كسوت الفاظ و كلمات اعتبارى- كه قرارداد محض است- در مى‏آيد؟ پاسخ اين است كه تنزل حقيقت تكوينى قرآن، بايد مسيرى داشته باشد؛ تا در آن مسير، حقيقت قرآن فرود آيد و با اعتبار، پيوند بخورد. اين مسير، همان نفس مبارك رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏وآله است كه مى‏تواند بهترين واسطه، براى پيوند امر تكوينى و قراردادى باشد؛ مانند انسان‏هاى ديگر كه همواره حقيقت‏هاى معقول را از بلنداى عقل، به مرحله تصور تنزل مى‏دهند و از آن جا به صورت فعل يا قول در گستره طبيعت پياده مى‏كنند.

بنابراين، آن چه قرآن را جهان شمول ساخته است، «زبان فطرى» آن است كه در گويش زبان عربى رسا و گويا، جلوه‏گر شده است؛ زبانى كه الفاظ آن، ظرفيت نمايش معانى گسترده و پردامنه‏اى را داراست. ازاين رو، آشنايى با زبان عربى و تلاوت قرآن به اين زبان، مقدمه‏اى براى نيل به مراتب و مراحل بالاتر اين كتاب بى‏نظير است.

هماهنگى آيات‏

يكى ديگر از دلايل حقانيت و خدايى بودن قرآن، هماهنگى و عدم اختلاف بين آيات است. قرآن در اين باره مى‏فرمايد: «افلا يتدبّرون القرآن و لو كان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً؛ 12 آيا در قرآن تدبر نمى كنند و اگر از جانب غير خدا بود، در آن، اختلاف بسيار مى يافتند». قرآن طى 23 سال، در مكان هاى مختلف و در زمان هاى گوناگون و در حالت هاى مختلف، نازل شده است؛ گاهى در حال سختى و گاهى در حال آسانى، گاهى در جنگ و گاهى در صلح، گاهى در فقر و فلاكت و گاهى در پيروزى و جمع غنايم جنگى، گاهى در سفر و گاهى در حضر، گاهى در مكه و گاهى در مدينه، زمانى در مقابله با دشمنان و زمانى در رابطه با دوستان و كتابى كه در اين شرايط گوناگون نازل شود و هيچ اختلافى در آن نباشد، قطعاً معجزه و از جانب خداست. اين آيه كريمه از طريق قياسى استثنايى، اعجاز و حقانيت قرآن را ثابت مى‏كند.

جرج ولذ هربرت، نويسنده بزرگ انگليسى مى‏گويد: «قرآن، كتابى علمى، دينى، اجتماعى، تهذيبى، اخلاقى و تاريخى است و مقررات و قوانين و احكام آن، با اصول قوانين و مقررات دنياى امروز، هماهنگ و براى هميشه، كتاب عمل است».

لئون تولستوى، نويسنده شهير روسى، تعليمات روشن و فراگير قرآن را مى ستايد و مى‏گويد: «قرآن، مشتمل بر تعليماتى روشن، آشكار و سهل است و عموم افراد بشر، از هر طبقه اى، مى توانند از آن بهره گيرند».

اعجاز در قلمرو لفظ و ساختار ظاهرى متن‏

به نظر تمام اديبان و سخن شناسان عرب، قرآن در فصاحت و بلاغت (زيبايى و رسايى)، بى مانند است. ساختمان تركيبى كلمات آن و سبك بديع و اختصاصى آن، نه سابقه داشته است و نه تقليدپذير است. قرآن، ترنّم و آهنگ شعر را با خود همراه دارد؛ بشاراتش، آرام بخش و روان و هشدارهايش، بيدارگر و غفلت زده است؛ اما تخيّل و وزن و قافيه را بر خود نبسته است. نزول قرآن، مقارن با شكوفاترين عصر ادبى عرب و اوج روزگار فصاحت و بلاغت زبان عربى است و در عين حال، تمام سخن شناسان و سخن سرايان، در مقابل اوج ادبى قرآن، زانوى تواضع زده اند. با اختصار به پاره اى از عناصر كه باعث زيبايى و رسايى وجه ظاهرى و سيماى برونى قرآن كريم شده، اشاره مى‏كنيم:

1. استوارى و درستى واژه ها.

2. خوش آهنگى واژه ها.

3. ادب در گزينش واژه ها.

4. نكته رسانى و نكته پردازى در گزينش واژه ها.

5. فراگيرى واژه ها.

6. هماهنگى لفظ و معنى.

7. چينش استوار قرآن.

8. خوش ادايى.

اعجاز علمى قرآن‏

كتاب هايى كه با درون مايه علمى و در روند علوم تجربى و انسانى نوشته مى شوند، در بستر حركت پوياى دانش، روز به روز، مورد نقض، ابطال، تغيير و تكامل قرار مى گيرند؛ اما قرآن شريف در معبر همه علوم، استوار و سترگ، ايستاده است و آكادمى ها، كالج ها و دانشگاه هاى توانمند دشمنان قرآن، نتوانسته‏اند آن را مورد نقض علمى قرار دهند. ما با باور به اين‏كه قرآن، كتاب هدايت است، نه كتاب ستاره شناسى يا زيست شناسى، نمونه‏هايى از پيش گويى هاى علمى قرآن را كه نشان‏گر اعجاز علمى قرآن است، بيان مى‏كنيم:

1. حركت زمين.

2. حركت منظم ماه و خورشيد.

3. قانون زوجيت و فراگيرى آن.

4. نقش كوه ها در اعتدال زمين.[1]


[1] نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها (معاونت آموزشى و پژوهشى استادان و دروس معارف اسلامى)، ويژه نامه پرسمان، 23جلد، مؤسسه فرهنگى و هنرى ابناء الرسول (ص) - تهران، چاپ: اول، 1392.

(به نقل از: نرم افزار گلشن فرهنگ و معرفت، ويژه نامه پرسمان، شماره 21)

دیدگاه ها

باسلام مواردی که به عنوان دلیل برای وحیانی بودن الفاظ قرآن ذکر کرده ایذ ذر کتابهای دیگر مثلا در دیوان حافظ هم هست لطفا پاسختان را مرقوم فرمایید

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <br><a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 16 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .