انسان كامل

انسان كامل

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ يازدهم : دی ماه 1373
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه 11
جلسه اول : عيوب روحی و روانی انسان 13
راههای شناخت انسان كامل از نظر اسلام 15
فرق " كمال " و " تمام " 17
تاريخچه تعبير " انسان كامل " 20
عيبهای جسمی و روانی 22
آفات روح انسان 26
نمونه‏ای از بيماری حسد 27
انسان مسخ شده 29
رمضان ، ماه انسان سازی 33
جلسه دوم : لزوم هماهنگی در رشد ارزشهای انسانی 38
علت تفاوت كمال در انسان با ساير موجودات 38
لزوم هماهنگی در رشد ارزشها 41
نمونه‏های افراط در رشد يك ارزش خاص
. 1 عبادت 44
. 2 خدمت به خلق 46
. 3 آزادی 48
. 4 عشق 50
جامعيت نهج‏البلاغه 52
اوصاف علی ( ع ) 54
آخرين روزهای حيات علی ( ع ) 60
جلسه سوم : " درد انسان " از ديدگاههای مختلف 67
معنويات انسان 69
" درد " و فوائد آن 71
شكايت از عقل 74
درد انسان 76
چند تمثيل درباره " درد انسان " 77
" درد انسان " در كلام اميرالمؤمنين 78
تمثيل مولوی 80
درد انسان نسبت به خلق خدا 81
نظر اسلام 82
درد مطلوب 85
جلسه چهارم : درد خداجويی در انسان 89
انفكاك پذيری " انسانيت " از انسان 91
انسان ، طالب كمال مطلق 94
سير انسان كامل از نظر عرفا 97
لزوم همراه بودن گرايشهای برونی و درونی 98
نمونه‏ای از تاريخ اسلام 102
روشنفكری عمری 104
مروت علی ( ع ) 108
مناجات علی ( ع ) 112
علی ( ع ) در ساعات آخر عمر 113
جلسه پنجم : اجمال نظريات مكاتب مختلف درباره انسان كامل 119
مكتب عقل 121
مكتب عشق 124
مكتب قدرت 126
آيا زندگی تنازع بقاست ؟ 128
مكتب ضعف 132
مكتب محبت ( مكتب معرفت ) 137
دو مكتب ديگر 139
مكتب برخورداری 140
طرز مواجهه با مرگ 141
دفن مخفيانه علی ( ع ) 144
جلسه ششم : نقد و بررسی نظريه مكتب عقل 147
خلاصه نظريات عقليون 149
مكاتب ضد مكتب عقل 150
اصالت معرفت عقلی در اسلام 152
دو اشكال وارد بر مكتب عقليون 155
اصالت ايمان 159
شواهدی از قرآن و نهج‏البلاغه 163
جلسه هفتم : تفصيل نظريه مكتب عرفان 169
عشق از نظر عرفا 171
راه رسيدن به كمال 173
علم افاضی 177
صعود و نزول روح 181
سلوك انسان كامل 183
برخی اشكالات مكتب عرفان
. 1 تحقير عقل 186
. 2 درونگرايی مطلق 187
. 3 نفس كشی 189
جلسه هشتم : نقد و بررسی مكتب عرفان ( 1 ) 191
تحقير عقل توسط برخی عرفا 195
رويگردانی از طبيعت 198
تمثيل مولوی 200
رابطه انسان با طبيعت 204
نظر اسلام 205
تكامل روح در دنيا 209
ترك خودی 213
جلسه نهم : نقد و بررسی مكتب عرفان ( 2 ) 215
درجه اول خودخواهی 218
درجه دوم خودخواهی 219
درجه سوم خودخواهی 220
تسويل 221
عقده‏های روانی مخفی 223
جهاد با نفس در قرآن و حديث 225
روش ملامتی 229
تصوف و " عزت نفس " 231
" من " واقعی انسان 235
" عزت نفس " در قرآن و حديث 238
توصيه ای به جوانان 240
جلسه دهم : نقد و بررسی نظريه مكتب قدرت ( 1 ) 245
تاريخچه مكتب قدرت 247
نظريه بيكن و تأثيرات آن 249
استفاده نيچه از اصول داروين 253
خلاصه‏ای از نظريات نيچه 256
منطق اسلام در مسئله قدرت 263
قوت و قدرت در احاديث 266
حق گرفتنی است يا دادنی ؟ 268
قوت روحی و جسمی پيامبر ( ص ) 270
جلسه يازدهم : بررسی مكتب قدرت ( 2 ) - مكتب محبت 273
اشكال اول مكتب قدرت 275
اشكال دوم 276
قدرت روحی 277
عاطفه‏های " بجا " و " نابجا " 280
" قدرت واقعی " در احاديث 284
مكتب محبت 287
دعوت قرآن به احسان و ايثار 289
نمونه‏ای از مهربانی 291
عواطف انسانی در غرب 292
تقدم عدالت بر ايثار 295
نمونه‏ای از ايثار واقعی 298
اشكالات مكتب محبت 299
خدمت به خلق ، مقدمه ايمان 301
جلسه دوازدهم : نقد و بررسی نظريه مكتب سوسياليسم 305
خلاصه نظر مكتب سوسياليسم 307
اشتباه اساسی اين مكتب 310
دنيا از ديد علی ( ع ) 312
اصلاح درون ، راه رهايی از " منيت " 314
عدم انحصار عوامل " من ساز " در مالكيت 316
ايمان ، راه " ما " شدن " من " ها 319
ناقص بودن معنی شعر سعدی 322
داستان شتر و روباه 324
اجمال نظر اگزيستانسياليسم 325
جلسه سيزدهم : نقد و بررسی نظريه مكتب اگزيستانسياليسم 329
" اصالت وجود " در اگزيستانسياليسم 331
نتايج تعلق و وابستگی انسان 333
" اعتقاد به خدا " از ديدگاه اين مكتب 335
كمال ، حركت از " خود " به " خود " 338
اشتباه اگزيستانسياليسم در مورد رابطه انسان با خدا 340
" خودآگاهی " و " خدا آگاهی " 342
پاسخ به چند اشكال ديگر 345
" كمال هدفی " و " كمال وسيله‏ای " 346
" آزادی " در تعبيرات اسلامی 350

جهت مطالعه کتاب لینک زیر را کلیک کنید :

http://www.aviny.com/library/motahari/Books/25/index.htm

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <br><a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
13 + 5 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .