تفسیر آیات برگزیده - جلد دوم


پرسش ها و پاسخ ها ـ دفتر سى و هفتم
تفسير آيات برگزيده  (جلد دوم)
پرسش ها و پاسخ هاى قرآنى

نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها
معاونت مطالعات راهبردى - اداره مشاوره و پاسخ
سرشناسه: مستشارى، عليرضا ، 1347 -
عنوان و نام پديدآور: تفسير آيات برگزيده (پرسش ها و پاسخ هاى قرآنى) / عليرضا مستشارى؛ تنظيم و نظارت: نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، معاونت مطالعات راهبردى - اداره مشاوره و پاسخ.
مشخصات نشر: قم: نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف، 1388.
مشخصات ظاهرى: 2 جلد؛ ج 1 ـ 312 ص؛ ج 2 ـ 276 ص.
فروست: پرسش ها و پاسخ ها؛ دفتر سى و هفتم.
شابك: دوره: 000/70 ريال: 8-251-531-964-978؛
ج.1: 000/37 ريال: 5-249-531-964-978؛ ج.2: 000/33 ريال: 1-250-531-964-978
وضعيت فهرست نويسى: فيپا
يادداشت: كتابنامه.
موضوع: قرآن -- پرسش ها و پاسخ ها
شناسه افزوده: نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، معاونت مطالعات راهبردى - اداره مشاوره و پاسخ.
شناسه افزوده: نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف
رده بندى كنگره: 1388 7ت47م/2/65BP
رده بندى ديويى: 1076/297
شماره كتابشناسى ملى: 1940382
پرسش ها و پاسخ ها: دفتر سى و هفتم ـ تفسير آيات برگزيده (جلد دوم)
تنظيم و نظارت: ··· نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها
معاونت مطالعات راهبردى - اداره مشاوره و پاسخ
مؤلف: ··· عليرضا مستشارى
تايپ و صفحه آرايى: ··· طالب بخشايش
انتشارات: ··· دفتر نشر معارف
نوبت چاپ: ··· سوم، پاييز 1389
تيراژ: ··· 000/5 جلد
قيمت: ··· 3300 تومان
شابك: ··· 1-250-531-964-978 (دوره 8-251-531-964-978)
«كليه حقوق براى ناشر محفوظ است»
مراكز پخش:
1. قم: معاونت مطالعات راهبردى نهاد، تلفن 2904440
2. قم: خيابان شهدا، كوچه 32، پلاك 3، تلفن و نمابر: 7744616
3. فروشگاه 1 قم: خ شهدا، روبه روى دفتر رهبرى، تلفن7735451 نمابر 7742757
4. فروشگاه 2 تهران: خ انقلاب، چهار راه كالج، جنب بانك ملت، پ 715، تلفن 88911212 نمابر 88809386
نشانى اينترنت: www.nashremaaref.ir - پست الكترونيك: info@porseman.org

فهرست مطالب
پيشگفتار··· 13
جزء 16 (سوره طه، آيه 45)··· 17
ترس پيامبران عليهم السلام
پرسش . در بعضى از آيات به ترس برخى از پيامبران اشاره شده و در آيات ديگر از آرامش و عدم ترس آنها سخن به ميان آمده است؛ چگونه اين آيات با يكديگر سازگارند؟
جزء 17 (سوره انبياء، آيه 63 - 62)··· 25
دروغ گويى حضرت ابراهيم عليه السلام
پرسش . آيا حضرت ابراهيم عليه السلام كه به قول قرآن براى ما اسوه است، در موضوع شكستن بت ها و واقعه ديدن ستاره و خورشيد، دروغ نگفت؟
جزء 17 (سوره انبياء، آيه 87)··· 33
عصمت پيامبران
پرسش . در قرآن آمده كه مثلاً حضرت آدم يا موسى يا يونس و يا ديگر پيامبران، برخى دستورات خداوند را اجرا نكردند و خداوند آنها را مجازات كرد؛ ولى باز هم ما مى گوييم كه همه پيامبران معصومند!
جزء 17 (سوره حج، آيه 52)··· 45
آيات شيطانى و افسانه غرانيق
پرسش . سوژه كتاب آيات شيطانى كه سلمان رشدى آن را نوشت، چيست و چرا نام كتاب خود را آيات شيطانى گذاشت؟
جزء 18 (سوره نور، آيه 31 - 30)··· 51
نگاه به نامحرم
پرسش 1 . حد نگاه به نامحرم چيست؟
پرسش 2 . چه اشكالى دارد كه جوانان به يكديگر نگاه كنند و لذت ببرند؟
جزء 18 (سوره نور، آيه 31)··· 57
حجاب
پرسش 1 . آيا براى حجاب و پوشاندن موى خانم ها، آيه اى در قرآن وجود دارد؟
پرسش 2 . فلسفه حجاب خانم ها چيست؟
پرسش 3 . مى گويند دستور حجاب براى زمانى بود كه زنان مسلمان با كنيزان اشتباه گرفته نشوند و امروزه، اين فلسفه وجود ندارد؛ آيا اين ادعا درست است؟
پرسش 4 . پوشش كامل براى زن، چه پوششى است؟
پرسش 5 . آرايش تا چه حدى براى خانم ها جايز است؟
پرسش 6 . چرا حجاب بر مرد واجب نشده است؟
پرسش 7 . چرا بانوان در نماز بايد حجاب داشته باشند؛ مگر خداوند نامحرم است؟
پرسش 8 . آيا جلوگيرى از بى حجابى، واجب و وظيفه حكومت اسلامى است يا صرفا يك مسئله اخلاقى و شخصى است؟
جزء 18 (سوره نور، آيه 61)··· 79
استثناء حق مالكيت انسان
پرسش 1 . آيا واقعيت دارد كه در قرآن آمده كه رفتن سريخچال خانه خويشاوندان و غذاخوردن بدون اجازه آنها اشكالى ندارد؟ آيا اين كار، حرام و مخالف ادب نيست؟
پرسش 2 . آيا مى شود انسان از خانه پدرش، چيزى غيرخوردنى، بدون اجازه ببرد؟
جزء 19 (سوره نمل، آيه 17)··· 85
چند سؤال درباره جن
پرسش 1 . آيا اصل جن واقعيت دارد؟
پرسش 2 . آيا جن تكليف دارد؟
پرسش 3 . جوهر وجودى جن از چيست؟
پرسش 4 . آيا جن ها، مؤمن و كافر دارند؟
پرسش 5 . آيا جن ها، زن و مرد دارند؟
پرسش 6 . قدرت جن ها به چه اندازه است؟
پرسش 7 . آيا ازدواج انسان با جن، ممكن است؟
پرسش 8 . آيا ابليس از فرشتگان است يا از جنيان؟
جزء 20 (سوره قصص، آيه 23)··· 93
رابطه دختر و پسر
پرسش 1 . نظر اسلام و قرآن درباره رابطه دختر و پسر چيست؟
پرسش 2 . آيا در اين زمان نيز رابطه سالم ممكن است؟
جزء 20 (سوره قصص، آيه 28 - 26)··· 109
خواستگارى و مهريه
پرسش 1 . آيا خواستگارى دختر يا خانواده او از پسر جايز است؟
پرسش 2 . به نظر اسلام، مهريه چقدر بايد باشد؟
جزء 20 (سوره قصص، آيه 59)··· 115
پيامبران خاورميانه
پرسش 1 . چرا بيشتر پيامبرانى كه در قرآن نام برده شده اند، از منطقه خاورميانه هستند؟
پرسش 2 . آيا در غرب، پيامبرى ظهور كرده است؟
پرسش 3 . چرا در قرآن نام تعداد كمى از پيامبران آمده است؟
جزء 21 (سوره عنكبوت، آيه 48)··· 123
خط نوشتن پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله
پرسش 1 . آيا واقعيت دارد كه پيامبر اسلام، سواد خواندن و نوشتن نداشت؟
پرسش 2 . اگر اين امر واقعيت دارد، دليل آن چيست؟
پرسش 3 . نامه هاى پيامبر و همچنين آيات قرآن را چه كسى مى نوشت؟
پرسش 4 . اگر واقعا پيامبر خط نمى نوشت، چرا در آخر عمر شريف خود فرمود: قلم و دوات بياوريد؛ چيزى بنويسم؛ تا هرگز گمراه نشويد؟
جزء 22 (سوره احزاب، آيه 32)··· 133
آوازه خوانى زن
پرسش . آيا آوازه خوانى زن در صورتى كه مردان نامحرم صداى او را بشنوند، جايز است؟
جزء 22 (سوره احزاب، آيه 38 - 37)··· 139
عشق پيامبر به زينب!!
پرسش . آيا درست است كه قرآن در اين آيه مى گويد: پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله از زينب همسر زيد كه زن پسرخوانده پيامبر صلى الله عليه و آله بود، خوشش آمده و عاشق او شده بود؛ ولى آن را در دل خود پنهان مى كرد و خداوند گفت: «وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّه مُبْدِيهِ»؛ «در دل خود، چيزى را پنهان مى كنى كه خداوند آن را آشكار مى سازد»؟
جزء 22 (سوره احزاب، آيه 50)··· 145
تعدد زوجات پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله
پرسش 1 . علت تعدد زوجات پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله چه بود؟
پرسش 2 . آيا ساير مسلمانان نيز مى توانند نُه همسر اختيار كنند؟
پرسش 3 . آيا درست است كه پيامبر صلى الله عليه و آله از هر زنى خوشش مى آمد، بر او حلال مى شد؟
جزء 22 (سوره احزاب، آيه 57)··· 155
لعن و سلام
پرسش 1 . چرا ما در شعارهايمان از مرگ، مانند «مرگ بر آمريكا» استفاده مى كنيم؟
پرسش 2 . چرا ما برخى مخالفان را لعن مى كنيم؟ آيا اينها موجب نمى شود كه آنها هم به ما ناسزا بگويند و اختلافات بيشتر شود؟
جزء 22 (سوره احزاب، آيه 72)··· 163
معناى عرضه امانت بر انسان
پرسش 1 . آن امانت كه خداوند بر انسان عرضه كرد، چه بود؟
پرسش 2 . چرا بعد از آن كه انسان آن بار امانت را پذيرفت، نسبت ظلوم و جهول به او داده شد؟
جزء 22 (سوره فاطر، آيه 8)··· 169
مشيت الهى در هدايت و گمراهى
پرسش . در قرآن، آيات متعددى داريم كه مى گويند: خداوند، هر كس را بخواهد، گمراه مى كند و هر كس را بخواهد، هدايت مى كند و يا هر كس را بخواهد، عزت مى دهد و هر كس را بخواهد، خوار مى كند؛ آيا اين، جبر نيست؟
جزء 22 (سوره فاطر، آيه 18)··· 175
نماز قضاى پدر
پرسش 1 . فقها مى گويند: نماز قضاى پدر، بر پسر بزرگ، واجب است؛ آيا اين حكم، منافات با آيه «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» ندارد؟ چرا بايد گناه و تكليف پدر را پسر بزرگ بر دوش بكشد؟
پرسش 2 . چرا اين مسئله بر بقيه فرزندان (پسر و دختر) يا بر همه به صورت مشترك، واجب نشده است؟
پرسش 3 . چرا انجام نماز و روزه قضاى مادر، بر فرزندان، واجب نشده است؟
جزء 23 (سوره يس، آيه 81)··· 181
معاد جسمانى يا روحانى
پرسش 1 . معاد در روز قيامت، آيا جسمانى است يا روحانى؟
پرسش 2 . اگر معاد جسمانى است، چه پاسخى براى شبهه آكل و مأكول داريد؟
جزء 24 (سوره فصلت، آيات 11 - 9)··· 189
آفرينش زمين و آسمان
پرسش 1 . چرا خداوند، آسمان ها و زمين را در شش شبانه روز خلق كرد؛ مگر اين طور نيست كه قدرت خداوند، بى نهايت است و هر چه اراده كند، انجام مى شود؛ «چون به چيزى اراده فرمايد، اين بس كه مى گويد: «باش» پس [بى درنگ] موجود مى شود»؟
پرسش 2 . خداوند در سوره فصلت، خلقت آسمان و زمين را در هشت روز و در همين سوره، مى فرمايد: «آن گاه نظم هفت آسمان را در دو روز استوار فرمود و در هر آسمانى [نظم] امرش را وحى فرمود كه مجموعا، هشت روز مى شود» در حالى كه در سوره «ق»، مى فرمايد: «و در حقيقت، آسمان ها و زمين و آن چه را كه ميان آن دو است، در شش هنگام آفريديم و احساس ماندگى نكرديم»؛ حال پرسش اين جاست كه كدام يك از هشت روز يا شش روز درست است؟
پرسش 3 . خداوند، ابتدا آسمان ها را خلق كرد يا زمين را؟
جزء 25 (سوره شورى، آيه 23)··· 197
مزد رسالت
پرسش 1 . نزديكان (قربا) پيامبر صلى الله عليه و آله، چه كسانى هستند؟
پرسش 2 . نظر برادران اهل تسنن درباره اين آيه چيست؟
جزء 25 (سوره شورى، آيه 23)··· 207
مودّت قربى
پرسش . چگونه قابل تصور است كه مزد رسالت خاتم پيامبران و كامل ترين دين، محبت اهل بيت او باشد؟ آيا اين، يك حرف احساسى نيست؟
جزء 25 (سوره زخرف، آيه 33)··· 211
خوشى كافران و گرفتارى مؤمنان
پرسش . چرا بيشتر مؤمنان در سختى و گرفتارى هستند و بيشتر كافران در آسايش و خوشى هستند؛ مقصود از اين آيه چيست؟
جزء 26 (سوره فتح، آيات 2 - 1)··· 217
گناه پيامبر صلى الله عليه و آله
پرسش 1 . در سوره فتح، قرآن به طور صريح و آشكار، از ذنب و گناه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله ياد كرده است؛ چگونه اين مطلب با عصمت پيامبر صلى الله عليه و آله، سازگار است؟
پرسش 2 . آيه «وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّابا» در سوره نصر را چگونه معنا مى كنيد؟
جزء 27 (سوره ذاريات، آيه 56)··· 225
هدف از خلقت
پرسش . هدف خداوند از اين كه ما را خلق كرده، چه بود؟
جزء 27 (سوره واقعه، آيه 14 - 10)··· 231
«سابقون» در قرآن
پرسش . منظور از «السابقون» و اوصاف آنها در سوره واقعه چيست و چرا تعداد آنها در امت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نسبت به امت هاى قبل، كمتر است؟
جزء 28 (سوره صف، آيه 9)··· 235
امام مهدى(عج) در قرآن
پرسش 1 . آيا در قرآن براى ظهور امام مهدى(عج) و پيروزى نهايى مسلمانان آيه اى داريم؟
پرسش 2 . اگر حضرت مهدى(عج) ظهور كند، با چه نوع اسلحه اى به مبارزه با ابرقدرت ها اقدام مى كند؟
جزء 28 (سوره طلاق، آيه 1)··· 245
حق طلاق
پرسش . آيا درست كه از نظر اسلام، حق طلاق در زندگى زناشويى، با مرد است و آيا اين مسئله، ظلم به زن نيست؟
جزء 29 (سوره انسان، آيه 6)··· 251
اهميت و اثر اخلاص
پرسش . مگر چند قرص مختصر نان، چقدر قيمت داشت كه خداوند به خاطر انفاق آن، يك سوره در شأن حضرت على عليه السلام و حضرت زهرا عليهاالسلام و امام حسن و امام حسين عليهماالسلام نازل نمود؟
جزء 29 (سوره انسان، آيه 8)··· 255
فضايل اهل بيت عليهم السلام
پرسش . درباره فضايل اهل بيت عليهم السلام در سوره انسان و همچنين شأن نزول آن توضيح دهيد.
جزء 30 (سوره عبس، آيه 3 - 1)··· 261
عَبس و تولّى
پرسش . چگونه آيه «عَبَس و تولّى» با شأن پيامبر صلى الله عليه و آله سازگار است؟
جزء 30 (سوره قدر، آيه 3)··· 267
اختلاف افق و شب قدر
پرسش 1 . معناى شب قدر چيست؟
پرسش 2 . با توجه به اختلاف افق و حتى اختلاف شب و روز در برخى كشورها، چطور قابل تصور است كه يك شب قدر وجود داشته باشد؟
كتابنامه··· 273

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <br><a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 6 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .