ثواب ختم قرآن

کسي که قرآن را ختم کند،پيش خدا يک دعاي مستجابي دارد.رسول اکرم صلي الله عليه وآله.
کسي که قرآن را درمکه ختم کند،نمي ميرد تا اينکه پيامبر(ص)را ببيند وجاي خودرا در بهشت مشاهده کند.امام باقر عليه السلام
بحار الانوار ج92ص205
کسي که حاجتي دارد صد آيه از قرآن را بخواند پس از آن دعا کند
در کتاب ثواب الاعمال و عقاب العمال صفحه 104 از امير مومنان علي عليه السلام نقل شده که ايشان ميفرمايند:
«مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ أَيِّ الْقُرْآنِ شَاءَ ثُمَّ قَالَ يَا اللَّهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَلَوْ دَعَا عَلَي الصَّخْرَةِ لَقَلَعَهَا إِنْ شَاءَ اللَّه‏»
هر كه صد آيه از هر كجاي قرآن را كه خواهد تلاوت كند، پس آنگاه هفت بار «يا اللَّه» گويد، اگر بخواهد كه صخره‏اي از جايش بر كند،- اگر خدا خواهد- بي‏ترديد بركنده خواهد شد.
ثوابهاي دنيوي تلاوت سوره هاي قرآن:

نام سوره ثواب هاي مربوط به دنيا

حمدشفاي امراض (70 مرتبه خواندن)
بقره خواندن 4 آيه اول + آية الکرسي + 3 آيه آخر: امر ناخوشايندي براي او و مالش رخ نمي دهد، شيطان به او نزديک نمي شود و قرآن را فراموش نمي کند
انعام فرشته اي از آسمان هفتم فرود مي آيد که اگر شيطان خواست او را وسوسه کند با پتک به سرش بکوبد.
توبه و انفال عرش و ساکنان آن در طول زندگي دنيايش بر او درود مي فرستند.
ابراهيم خواندن سوره حجر و ابراهيم در هر نماز جمعه هرگز دچار فقر ، ديوانگي و بلا نمي شود.
حجرخواندن سوره حجر و ابراهيم در هر نماز جمعه: هرگز دچار فقر ، ديوانگي و بلا نمي شود.
نحل از نعمتهايي که خداوند در دنيا به او داده است حسابرسي نمي شود. خواندن در هر ماه: در دنيا تاوان نمي پردازد، 70 نوع بلا که کمترينش ديوانگي، جذام و برص است از او دفع مي شود

اسري خواندن در هر شب جمعه: : از ياران امام زمان (عج) است و تا قبل از مرگ، او را زيارت مي کند.
کهف تا 8 روز از هر فتنه اي در امان است. خواندن 10 آيه: از فتنه دجال در امان است.
مريم مداومت بر خواندن: تا قبل از مرگ آن چه او را در مورد خود و مال و فرزندش بي نياز مي کند به او مي رسد
انبياءکسي که اين سوره را دوست بدارد و آن را بخواند: در چشم مردم ابهت و عظمت دارد.
حج در هر سه روز يک مرتبه خواندن: قبل از تمام شدن سال به حج مي رود و اگر در سفر بميرد وارد بهشت مي شود.
شعراء،نمل و قصص خواندن سوره شعرا، نمل و قصص در شب جمعه: در دنيا سختي نمي کشد
سبأ و فاطرخواندن سبأ و فاطر در روز: از خير دنيا و آخرت آن چه گمان ندارد به او مي رسد. و در آن روز ناگواري به او نمي رسد.
صافات خواندن در هر روز جمعه: از هر آفتي محافظت مي شود، هر بلايي در دنيا از او دور مي شود، وسيع ترين رزق ممکن به او مي رسد، هيچ بدي از ناحيه ابليس يا شخص جبار به بدن يا مالش نمي رسد
زمرخداوند اميد او را ناميد نمي کند
غافرخواندن در نماز شب: گردش در باغهاي بهشت
فصلت در دنيا به گونه اي خواهد بود که ديگران بر او غبطه مي خورند.
احقاف خواندن در هر شب يا هر شب جمعه: در زندگي دنيا دچار ترس و وحشت نمي شود
محمددر دينش ترديد وارد نمي شود، هرگز دچار فقر نمي شود، همواره تا زمان مرگ از کفر و شرک در امان است.
ق مداومت بر خواندن در نمازهاي واجب و مستحبي: وسعت رزق.
ذاريات خداوند امور زندگي اش را اصلاح مي کند، رزقش را وسيع مي کند.
طورخير دنيا و آخرت نصيبش مي شود.
نجم مداومت بر خواندن در هر روز يا هر شب: مردم او را مي ستايند و دوستش مي دارند.
الرحمن خداوند به ضعفش رحم مي کند و شکر نعمت ها را به جاي مي آورد
واقعه خواندن در هر شب: هرگز دچار فقر نمي شود.
خواندن در هر شب جمعه:
خداوند او را دوست مي دارد و محبت او را در دل مردم مي اندازد. هرگز در دنيا دچار فقر، آفت و سختي نمي شود.
حديدخواندن حديد و مجادله در نمازهاي واجب: خداوند او را تا زمان مرگ عذاب نمي کند، در مورد خود و خانواده اش بدي نمي بيند و از نظر بدن و جسم محتاج کسي نمي شود.
اسري، حديد، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلي (مسبحات)خواندن سوره هاي اسري، حديد، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلي (مسبحات) قبل از خواب : تا قبل از مرگ امام زمان (عج) را مي بيند و پس از مرگ در جوار پيامبر (ص) است.
حشربهشت، جهنم، عرش، کرسي، آسمانها و زمينهاي هفتگانه، هوا، باد، پرندگان، درختان، کوهها، خورشيد، ماه و ملائکه بر او درود مي فرستند و برايش طلب استغفار مي کنند. خواندن در شب: فرشته اي مامور مي شود تا صبح از خانه اش محافظت کند.
ممتحنه خواندن در نمازهاي واجب و مستحبي: خداوند در آزمون ايمان او را پيروز مي کند، چشمش نوراني مي شود، هرگز دچار فقر نمي شود و او و فرزندانش دچار ديوانگي نمي شوند.
صف عيسي (ع) بر او تا زماني که در دنياست درود مي فرستد و طلب استغفار مي کند
تغابن دچار مرگ ناگهاني نمي شود.

طلاق توفيق توبه نصوح پيدا مي کند.
ملک خواندن قبل از خواب: تا صبح در امان خداست
قلم خواندن در نمازهاي واجب يا مستحبي: هرگز دچار فقر و فشار قبر نمي شود .
جن مداومت بر خواندن: از چشم زخم و حيله و نفوس بد جنيان و ديگر موجودات پنهاني در امان است
مزمل سختي دنيا و آخرت نخواهد داشت.
خواندن در آخر شب: زندگي و مرگ طيب و پاک نصيبش مي شود.
مدثرخواندن در نمازهاي واجب: در دنيا بدبختي نمي بيند.
نبأبه شرط مداومت يک سال: زيارت خانه خدا
غاشيه مداومت بر خواندن در نمازهاي واجب يا مستحبي: خداوند او را غرق رحمت خود در دنيا و آخرت مي کند.
بلدمداومت بر خواندن در نماز واجب: در دنيا به عنوان فردي نيکوکار شناخته مي شود.
ضحي گويا در حالي که اندوهناک است پيامبر را ملاقات کرده و ايشان غم او را زدوده اند.
تين تا زماني که در دنياست عافيت دارد.
زلزال مداومت بر خواندن در نمازهاي مستحبي: نمردن بر اثر زلزله. دچار صاعقه و آفات دنيوي نمي شود.
تکاثرخواندن در وقت خواب:
در امان ماندن از عذاب و فشار قبر
کافرون از شرک برکنار مي شود و وسوسه هاي شياطين از او دور مي شود.
نصرخواندن در نمازهاي واجب و مستحبي: در دنيا اسباب خيري که فکرش را هم نمي کرد خدا نصيبش مي کند.