تقويت حافظه

يكی از آثار حفظ قرآن، تقويت و بالندگي قدرت حافظه است.
براى تقويت حافظه راه‏هاى زير توصيه مى‏شود:
الف) از خوردن زياد غذاهاى آب‏دار و غذاهايى كه رطوبت بدن را زياد مى‏كنند خوددارى كنيد.
ب ) از نگاه كردن و خواندن تابلو و اعلاميه‏ها و نوشته‏هايى كه در كوچه و خيابان به چشم مى‏خورند اجتناب ورزيد (صفحه ذهن خود را با امورى كه به آن نياز نداريد پر نكند).
ج ) استراحتتان به اندازه كافى باشد و از فشار درسى و كارى خود بكاهيد.
د ) به اندازه كافى تفريح داشته باشيد (مخصوصاً در فضاى سبز).
ه ) اقدام به حفظ سوره‏هاى قرآن و اشعار نماييد .
و ) در هر روز مقدارى قرآن تلاوت كنيد.
ز ) براى تمام كارهاى خود برنامه منظم داشته باشيد و هر كارى را تا حد امكان فقط در وقت مقرر انجام دهيد.
ح ) از خيال‏پردازى‏هاى بى‏فايده بپرهيزيد.

(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 3/1002)