تأثيرناپذيري انسان

علت عمده تأثير ناپذيري انسان غرق شدن در گرداب گرايش‏هاي مادي و حيواني است. بنابراين هر قدر انسان بيشتر در نفسانيت و حيوانيت فرو رود، كمتر سخن حق را مي‏شنود و در برابر آن تسليم مي‏گردد و هر اندازه فطرت الهي خويش نزديك‏تر شود و فضايل و ملكات عاليه اخلاقي را در خود زنده و از آلودگي‏ها و رذايل پيراسته گردد، حق بيني و حق شنوي او بيشتر خواهد شد و با عشق و علاقه تسليم مطلق حق تعالي و كلام روح‏پرور او خواهد گشت. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 8/1453)