ترتيب سوره های مدثر و مزمل

علامه طباطبايي در اين باره مي‏فرمايند: آنچه قطعي است اين است كه سوره «مدثر» جزء اولين سوره‏هايي است كه بر پيامبر(ص) نازل شده است؛ برخي باز آن را اولين سوره نازل شده مي‏دانند. اين كه دقيقاً اولين سوره باشد روشن نيست، خصوصاً آن كه برخي از آيات آن نشان مي‏دهد كه پس از دعوت و ابلاغ به مردم نازل شده است.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: تفسير المزان، ج 2، ص 78.
برخي سوره «مزمل» را دومين يا سومين سوره نازل شده بر پيامبر(ص) مي‏دانند. نظر علامه طباطبايي در مورد اين سوره مانند سوره بالا است.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: تفسيرالميزان، ج 20، ص 60.
بنابراين طبق نظر كساني كه سوره «مدثر» را اولين و سوره «مزمل» را دومين يا سومين سوره مي‏دانند، ترتيب آن دو مشخص است؛ ولي بنا بر نظر علامه اين مطلب روشن نيست. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 7/4385)