ذكر يونسيه

ذكر يونسيه قسمتي از آيه شريفه 87 سوره انبيا است: لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ اَلظَّالِمِينَ‏؛ (21:87) اين ذكر را حضرت يونس وقتي در ظلمات و در شكم ماهي بزرگ قرار داشت بر زبان جاري كرد و بعد از گفتن اين ذكر و پشيماني يونس خداوند او را نجات داد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 5/5348)