حفظ قرآن

پاسخ اين سؤال مثبت است به لحاظ اين كه رواياتي كه درباره حفظ قرآن از معصومين نقل شده‏اند همه‏شان روي كلمه حفظ تأكيد كرده‏اند و معمولاً در آنها توجه به معناملاحظه نشده است. از اين رو به نظر مي‏رسد ارزش و پاداش از آن خود حفظ باشد. البته اگر حفظ با توجه به معاني همراه باشد به طور مسلم از رتبه بالاتري برخوردار خواهد بود. چنان كه امام صادق(ع) از پيامبر(ص) چنين نقل مي‏كندهر كه قرآن را با تدبر و فهميدن ختم كند گويا نبوت را در دل خود جاي داده ولي به او وحي نمي‏رسد، (اصول كافي، ج 4، ص 406). اما اين كه اجر و ثواب حافظ قرآن چه اندازه است؟ پاسخش را نمي‏توان به طور دقيق به دست آورد، ليكن نكاتي را مي‏توانيم از حديث ذيل دريابيم: امام صادق(ع) فرمود: حافظ قرآن كه بدان عمل كند در آخرت رفيق با فرشتگاني پيغام برنده و نيك رفتار خداوند است، (همان، 405). باز در اين زمينه فضيل بن يسار گويد: از حضرت صادق(ع) شنيدم كه مي‏فرمود: كسي كه درباره قرآن رنج كشد و به سختي و كم‏حافظه‏گيش آن را حفظ كند دو اجر دارد، (همان، ص 409).
از دو حديث بالا دو نكته را مي‏توان استفاده كرد:
1- اجر و ثواب حفظ كننده قرآن، رفاقت و همنشين شدن با فرشتگان خدا در قيامت خواهد بود.
2- اجر كسي كه به سختي قرآن را حفظ كرده دو برابر كسي خواهد بود كه قرآن را به آساني حفظ نموده است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/7076)