قرآن عثمانی و امام علي(ع)

قرآن كه در دست ماست قرآن عثماني است ولي هيچ كم يا زيادي نسبت به قرآن تنظيم شده توسط حضرت علي (ع) ندارد تنها تفاوت در اين است كه حضرت امير سوره‏ها را بر طبق ترتيب نزول آنها نوشتند نه به ترتيب بزرگ وكوچكي سوره‏ها علاوه بر اين، حضرت امير شأن نزول آيات و توضيح و تفسير مربوط به آنها را مي‏نگاشتند. پس هرگونه تغيير به اجماع علماي شيعه و سني مردود است. اما اين كه قبلاً قرآن به خط كوفي نگاشته شده و در تبديل آن به خط فعلي ممكن است تغييري رخ داده باشد مردود است، زيرا:
اولاً) هيچ دليلي در دست نيست كه باعث اين تغيير باشد.
ثانياً) اين كار علاوه بر اينكه توسط متخصصان فن و خط صورت مي‏گرفت توسط كارشناسان مورد بازنگري و باز بيني واقع مي‏گشته است. حتي امروزه چاپ قرآن مجيد داراي محدوديتهايي است كه يكي از آنها باز خواني و تأييد هيئت‏هايي است كه اين مسؤليت را به عهده دارند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 3/7547)