حورالعين

اين آيه صفت حورالعين زنان بهشتي را بيان مي‏كند كه به مانند مرواريدي مي‏مانند كه درون صدف قرار دارد. كنايه از اين كه چشم كسي به آنان نيفتاده و دست كسي به آنان نرسيده است. «حورالعين» حور به معني سيه چشم يا كسي كه سياهي چشم او كاملاً مشكي و سفيديش كاملاً شفاف است. و «عين» به معني درشت چشم است. (الميزان، ج 19، ص 122؛ الميزان ج 18، ص 149؛ برهان، ج 4، ص 277)
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 10/8733)