استخاره قرآن

صرف اعتماد به آنچه بالاي صفحات برخي قرآن‏ها آمده (خوب، متوسط، بد) در استخاره درست نمي‏باشد. در استخاره با قرآن بايد به تفسير و معاني آيات تسلط داشته باشيد؛ چرا كه الهام‏گيري از آيات قرآن در بسياري از موارد كار آساني نيست و نيازمند نورانيت دل و يك سري آگاهي و دانش‏هاي تخصصي در رابطه با علوم قرآن است.
اما در استخاره شمردن صفحات يا صفحه هفتم، از امام صادق(ع) روايت شده است. بعد از خواندن دعاي استخاره ، مصحف (قرآن) مي‏گشايي شش ورق و از هفتم مي‏شمري شش سطر و نظر مي‏كني در آن و مطلب را از آن بيرون مي‏آوري.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
مفاتيح‏الجنان، شيخ عباس قمي، ص 850، انتشارات اسوه. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 3/9340)