قرائت‏هاي قرآن

احتياط واجب آن است كه نماز را طبق يكي از قرائات هفتگانه بخوانند, بنابراين اگر غير قرائت عاصم هم باشد اشكال ندارد و خواندن »مالك يوم الدين « و »ملك يوم الدين « هر دو جايز است , (عروه الوثقي , با حاشيه آيت الله فاضل , ص 476 و 477 و طبق سوئال از دفتر آيت الله فاضل ). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/9587)