حضرت ذوالكفل(ع)

حضرت ذوالكفل(ع) يكي از پيامبران الهي است كه بعد از حضرت سليمان و قبل از حضرت عيسي زندگي مي‏كرده است. چنانكه ذكر نام او در رديف نام پيامبران در قرآن دليل ديگري است بر پيامبر بودنش هر چند بعضي معتقدند كه او يكي از صالحان بوده، و در علت نامگذاري او به اين نام با توجه به اينكه «كفل» (بر وزن فكر) هم به معني نصيب و هم به معني كفالت و عهده‏داري آمده است، احتمالات متعددي داده‏اند، بعضي گفته‏اند چون خداوند نصيب وافري از ثواب و رحمتش در برابر اعمال و عبادات فراواني كه انجام مي‏داد به او مرحمت فرمود ذوالكفل ناميده شد (يعني صاحب بهره‏ي وافي) و بعضي گفته‏اند چون تعهد كرده بود شبها را به عبادت برخيزد و روزها روزه بدارد، و هنگام قضاوت هرگز خشم نگيرد و تا آخر به وعده‏ي خود وفا كرد، «ذوالكفل» ناميده شد.
و از قصص انبياء نقل شده، كه از صدوق، از دقاق، از اسدي، از سهل، از عبد العظيم حسني(ع) روايت كرده كه فرمود: نامه‏اي بامام جواد(ع) نوشتم، و در آن از ذي الكفل پرسيدم، كه نامش چه بود؟ و آيا از مرسلين بود يا خير؟ در جوابم نوشت خداي عزوجل صد و بيست و چهار هزار پيغمبر فرستاد، كه سيصد و سيزده نفر آنان مرسل بودند، و ذي الكفل يكي از آن مرسلين است، كه بعد از سليمان بن داود مي‏زيست، و ميان مردم همانند داود(ع) قضاوت مي‏كرد، و جز براي خداي عزوجل خشم نكرد، و نام شريفش عويديا بود، و او همان است كه خداي عزوجل در كتاب عزيزش نامش را برده، و فرموده: و اذكر في الكتاب اسماعيل و اليسع و ذالكفل كل من الاخيار.
و چنانكه مشهور است قبر او در مسير كربلا به نجف قرار دارد.
و بنابر قول ديگر محل دفن ايشان در دزفول مي‏باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 4/10171)