ترتيب نزول قرآن

آيات در مناسبت‏هاي مختلف نازل مي‏شده و جبرئيل به رسول خدا(ص) مي‏گفت اين آيه را مثلاً در بين آيات 5 و 20 سوره بقره قرار دهيد و بقيه به ترتيب خاص نزول مرتب شده است (اولين آنها سوره علق و آخرين سوره سوره برائت است. آخرين آيه هم آيه 281 سوره بقره است كه گرچه آخرين آيه است اما پيامبر(ص) فرمودند اين را بعد از آيه 280 سوره بقره قرار بدهيد).
ضمنا اولين سوره‏ي كاملي كه بر پيامبر نازل شد سوره‏ي حمد است و به همين جهت نام ديگر آن فاتحة‏الكتاب است و هنگام بعثت پيامبر ابتدا فقط 5 آيه اول سوره علق نازل شد و خود سوره‏ي علق پنجمين سوره‏ كامل است.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1- قرآن در اسلام، ص 127.
2- قرآن در اسلام، ص 120 - 125 علامه طباطبايي. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 9/10550)