تقويت نور چشم با قرآن

براي تقويت چشم:
الف) نگاه كردن به آيات قرآن مجيد.
ب ) خواندن آيه ‏الكرسي بعد از نمازها و قراردادن انگشتان روي چشم‏ها در موقع خواندن آيه‏ الكرسي.
ج ) گفتن «سبحان ربي العظيم و بحمده»و«لاحول ولا قوه الا باللّه‏ العلي العظيم» بعد از نماز صبح ده مرتبه،
د ) در وقت خواب سرمه كشيدن چهار ميل در چشم راست و سه ميل در چشم چپ،
ه ) خواندن اين دعا: «اللهم اني اسئلك بحق محمد و آل محمد ان تصلي علي محمد و آل محمد و ان تجعل النور في بصري و البصيره في ديني و اليقين في قلبي والاخلاص في عملي والسلامه في نفسي واسعه في رزقي و الشكر لك ابدا ما ابقيتني انك علي كل شي‏ء قدير»
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها،
كد: 11/11121)