تحريف‏ کتب آسمانی

اين که چرا خداوند تورات و انجيل را از تحريف مصون نداشت و حفظ آن را به صورت عادي در اختيار انسان ها گذاشت چند امر است:
1. الفاظ و جملات تورات و انجيل داراي خصوصيت ويژه و متمايز از ساير کلمات اعم از کلمات بشر و روايات قدسي نداشت - و به عنوان معجزه صادر نگشته بود بلکه پيام هايي بود جهت هدايت انسان ها - معجزه حضرت موسي يد بيضاء و عصا بود و معجزه حضرت عيسي مرده زنده کردن و مريض شفا دادن. برخلاف قرآن که همين الفاظ و آيات و سوره ها حتي با قطع نظر از محتوا حالت معجزه و خارق العاده اي داشت و دارد.
2. دين حضرت موسي و عيسي(ع) به عنوان دين آخر مطرح نبودند، در اين صورت طبيعي است که اگر تحريفي صورت بگيرد راه اصلاح آن توسط شريعت بعدي ممکن است، برخلاف اسلام و قرآن که به عنوان دين آخر و کاملترين اديان مطرح است.
3. شايد حکمت و اراده الهي بر اين بود که تا آخر الزمان يک کتاب معتبر آسماني بيشتر در دست بشر نباشد تا همه بر گرد يک محور جمع گردند.
.علاوه بر آن كه براساس شهادت تاريخ رسول گرامي ( ص ) براي حفظ قرآن ، گروهي از پيروان خويش را براي نوشتن آياتي كه نازل مي شد معين فرموده بودند كه حضرت علي ( ع ) در راس آنها بود و به حق پس از او نيزصحابه با دقت و ظرافت بر كتابت و محافظت از آن سخت كوشيدند .دراين باب، نگا : تاريخ يعقوبي ، احمد بن اسحاق يعقوبي ، ترجمه محمدابراهيم آيتي ، شركت انتشارات علمي و فرهنگي تهران ، چاپ ششم 1371، ج 2، ص 158 ؛ الاتقان في علوم القرآن ، جلال الدين سيوطي ، منشورات الشريف الرضي ، قم ، بي تا، ج 1، ص 57 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/12040)