قرائت قرآن

همانگونه که نوشته ايد «علي» از اسماء خداوند است و خداوند خود را با اين نام يا صفت در قرآن مجيد خوانده است. چنانکه در سوره بقره، آيه 257 آمده است «و هو العلي العظيم».
اما اين که اهل سنت «صدق الله العظيم» مي گويند ولي شيعيان کلمه «العلي» را براي آن اضافه مي کنند سابقه ديرينه اي ندارد. امروزه اين گونه مرسوم شده است و علت خاصي براي آن به نظر نمي رسد مگر تعصبات عاميانه اي که از هر عاملي جهت جداسازي امت اسلامي از يکديگر استفاده مي کند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 2/12482)