قلب قرآن

}چون سوره «ياسين» مشتمل بر پايه‏ها و اركان عقيدتي و نيز اصول برنامه‏هاي انبيا است، از همين‏رو آن را در روايات«قلب قرآن» ناميده‏اند.به خصوص در آيات پاياني از عالم ملكوت ياد شده است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 4/13083)