شرك خفي و نفاق

مراد از شرک در اين روايت شرک در توحيد خداوند نيست بلکه شرک خفي و شرک در عبادت مي باشد که ريا و انجام عمل براي غير خداوند از مصاديق آن مي باشد. با مقداري جستجو که در روايات انجام شد تنها در مورد شرک و ريا اين گونه آمده است که از راه رفتن مورچه بر روي سنگ در تاريکي مخفي تر مي باشد و در مورد نفاق چنين تعبيري نيافتيم. در هر صورت راه مبارزه با اين گونه شرک که در روايت آمده است توکل بر خداوند و استمداد از او و پرهيز از ريا و سعي در اخلاص و انجام تمامي کارها براي خداوند مي باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/13338)