صفات مؤمنان در حديث امام صادق(ع)

منظور از کبريت احمر، جوهر و اکسيري که - خيلي به ندرت يافت مي شود - کيمياگران به دنبال آنند، پس مراد امام صادق(ع) از اين تشبيه اين است که مؤمنان واقعي و حقيقي همچون کبريت احمر و به عبارتي ياقوت سرخ و اکسير و جوهر و معدني ناياب و نهايتا کم ياب حتي از آن هم عزيزتر و کمتر است. بعد امام مي فرمايد: اين گونه مؤمنان آراسته به سکوت طولاني (همراه با تفکر) و پوشاندن راز مردم و خودش و برپايي نماز و زکات و حج و روزه و مواسات با برادران ديني در مشکلات و راحتي ها، مي باشند، خوشا به حالشان و بهترين جايگاه را دارند و وارثان فردوس در بهشت و جاويدان در آن هستند (اصول کافي، ج 2، ص 242، ح 1 ، باب اندک بودن مؤمنان ؛ اعلام الدين، ص 123، ديلمي).
[تذکر: البته به اين صورت مفصل در بحارالانوار مجلسي موجود است و در اصول کافي مرحوم کليني اصل حديث و توضيح مختصر آن در پاورقي و در اعلام الدين، اصل حديث آمده و وجه تشبيه نيامده و همين طور در ميزان الحکمه]. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 8/13673)