برکات حج و عمره

براساس روايات متعدد از «عمره» به حج اصغر ياد شده و آثار و فوايد حج بر آن مترتب شده است. چنان كه از پيامبر(ص) روايت شده: «للحاج والمعتمر احدي ثلاث حضال: اما يقال له: قد غفر لك ما مضي و ما بقي و اما بقال له: قد غفرلك ما مضي فأستأنف العمل و اما بقال له: قد حفظت في اهلك و ولدك و هي أخسهن ؛ براي حاجي و عمره گذار سه ويژگي است يا به او گفته مي شود: گذشته و آينده تو آمرزيده شد و يا به او گفته مي شود گذشته تو آمرزيده شد و از نو زندگي را شروع كن و يا به او گفته مي شود؛ همسر و فرزندانت در پناه خدا بودند و اين كمترين فايده حج و عمر ماست» (وسايل الشيعه، ج 11، ص 106).
گفتني است اين تفاوت ها براساس كيفيت برگزاري حج و عمره و شدت و ضعف معرفت و عمل حاجي و عمره گذار است.
البته حج و عمره داراي فوائد و آثار و دستاوردهاي مهم و ارزشمندي است که به برخي اشاره مي شود:
1-کسب تقوا و توشه و اندوخته معنوي و روحي. «الحج اشهر معلومات ... و تزودوا فان خير الزاد التقوي؛ يعني در سفر حج موارد زيادي براي تهيه زاد و توشه معنوي و روحاني وجود دارد که نبايد از آنها غفلت کرد».
در آنجا تاريخ مجسم اسلام و صحنه هاي فداکاري ابراهيم(ع) قهرمان توحيد و جلوه هاي خاصي از پروردگار ديده مي شود که در هيچ جاي ديگر يافت نمي شود و آنهايي که روحي بيدار و انديشه اي زنده دارند مي توانند از اين سفر روحاني و چند بعدي، براي يک عمر، توشه معنوي فراهم سازند.
2-مهمترين فلسفه حج و عمره و دستاورد آن، دگرگوني اخلاقي و انقلاب و تحول روحي است که در انسان به وجودمي آورد. مراسم احرام انسان را از تمنيات مادي و امتياز ظاهري و لباس هاي رنگارنگي که مايه تفاخر بشر است بيرون مي برد و با تحريم لذائذ و پرداختن به خودسازي که از وظايف فرد محرم است او را از تعلقات مادي و جهان ماده جدا کرده و در عالم نور روحانيت و صفا پرواز مي دهد. مراسم حج و عمره يکي پس از ديگري، علاقه هاي معنوي انسان را لحظه به لحظه با خدايش محکم تر و رابطه او را نزديک تر مي سازد، او را از گذشته تاريک و گناه آلودش بريده و به آينده اي روشن و پر از صفا و نور پيوند مي زند. همه اين امور زمينه يک انفلاب اخلاقي را در دل هاي آماده فراهم مي سازد و صفحه نويني را در حيات او آغاز مي کنند. به همين جهت است که در روايات مي خوانيم: «کسي که حج را به طور کامل انجام دهد، همانند روزي که از مادر متولد شده از گناهان خود بيرون مي آيد» (بحار الانوار، ج99، ص26، و تفسير نمونه، ج14، ص77).
3-از ره آوردهاي حج، تواضع و فروتني در برابر عظمت خداوند و اعتراف به بزرگي و قدرت او و تسليم در برابر فرامين و دستورات و احکام الهي است. امير مؤمنان(ع) در خطبه اول نهج البلاغه (ترجمه محمد دشتي) در فراز 51 مي فرمايد: «و جعله سبحانه علامه لتواضعهم لعظمته و اذعانهم لعزته و ...».
4-امير مؤمنان(ع) در خطبه 110 نهج البلاغه درباره آثار حج و عمره مي فرمايد: «حج البيت و اعتماره فانهما ينفيان الفقر و يرحضان الذنب؛ حج و عمره نابود کننده فقر و شستشو دهنده گناهان است» و نيز باعث وسعت رزق و روزي و سلامتي بدن و تقويت ايمان مي شود. (ميزان الحکمه، ج2، ص266، ح3271)
5-از آثار حج و تداوم بخشيدن به آن، دفع سختي ها و گرفتاري هاي دنيا و روز قيامت است. (ميزان الحکمه، ج2، ص266، ح3269)
6-آشنايي با فرهنگ ملل اسلامي و تبادل نظر و فکر و انديشه با آنان و انتقال يافتن اخبار اهل بيت(ع) توسط حاجيان به ساير نقاط و نواحي و آشنا شدن آنها با مکتب اهل بيت (ع) و ايجاد همبستگي و يکدلي و صميميت بين مسلمانان. (همان، ح3272)
جهت اطلاعات بيشتر مي توانيد ر . ک به:
1-صهباي صفا: آيت الله جوادي آملي
2- عمره دانشجويي: حجه الاسلام نجفي
3-حج عارفان: رحيم کارگر (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 2/14758)