برکات حج و عمره

كسي كه حج كند مانند كسي است كه تازه متولد مي شود. عاري از گناه و نيز مورد آمرزش قرار مي گيرد. آيا اين حديث يا سخن فقط در مورد حج تمتع مي باشد يا عمره مفرده يا تمتع نيز مي باشد؟

براساس روايات متعدد از «عمره» به حج اصغر ياد شده و آثار و فوايد حج بر آن مترتب شده است. چنان كه از پيامبر(ص) روايت شده: «للحاج والمعتمر احدي ثلاث حضال: اما يقال له: قد غفر لك ما مضي و ما بقي و اما بقال له: قد غفرلك ما مضي فأستأنف العمل و اما بقال له: قد حفظت في اهلك و ولدك و هي أخسهن ؛ براي حاجي و عمره گذار سه ويژگي است يا به او گفته مي شود: گذشته و آينده تو آمرزيده شد و يا به او گفته مي شود گذشته تو آمرزيده شد و از نو زندگي را شروع كن و يا به او گفته مي شود؛ همسر و فرزندانت در پناه خدا بودند و اين كمترين فايده حج و عمر ماست» (وسايل الشيعه، ج 11، ص 106).
گفتني است اين تفاوت ها براساس كيفيت برگزاري حج و عمره و شدت و ضعف معرفت و عمل حاجي و عمره گذار است.
البته حج و عمره داراي فوائد و آثار و دستاوردهاي مهم و ارزشمندي است که به برخي اشاره مي شود:
1-کسب تقوا و توشه و اندوخته معنوي و روحي. «الحج اشهر معلومات ... و تزودوا فان خير الزاد التقوي؛ يعني در سفر حج موارد زيادي براي تهيه زاد و توشه معنوي و روحاني وجود دارد که نبايد از آنها غفلت کرد».
در آنجا تاريخ مجسم اسلام و صحنه هاي فداکاري ابراهيم(ع) قهرمان توحيد و جلوه هاي خاصي از پروردگار ديده مي شود که در هيچ جاي ديگر يافت نمي شود و آنهايي که روحي بيدار و انديشه اي زنده دارند مي توانند از اين سفر روحاني و چند بعدي، براي يک عمر، توشه معنوي فراهم سازند.
2-مهمترين فلسفه حج و عمره و دستاورد آن، دگرگوني اخلاقي و انقلاب و تحول روحي است که در انسان به وجودمي آورد. مراسم احرام انسان را از تمنيات مادي و امتياز ظاهري و لباس هاي رنگارنگي که مايه تفاخر بشر است بيرون مي برد و با تحريم لذائذ و پرداختن به خودسازي که از وظايف فرد محرم است او را از تعلقات مادي و جهان ماده جدا کرده و در عالم نور روحانيت و صفا پرواز مي دهد. مراسم حج و عمره يکي پس از ديگري، علاقه هاي معنوي انسان را لحظه به لحظه با خدايش محکم تر و رابطه او را نزديک تر مي سازد، او را از گذشته تاريک و گناه آلودش بريده و به آينده اي روشن و پر از صفا و نور پيوند مي زند. همه اين امور زمينه يک انفلاب اخلاقي را در دل هاي آماده فراهم مي سازد و صفحه نويني را در حيات او آغاز مي کنند. به همين جهت است که در روايات مي خوانيم: «کسي که حج را به طور کامل انجام دهد، همانند روزي که از مادر متولد شده از گناهان خود بيرون مي آيد» (بحار الانوار، ج99، ص26، و تفسير نمونه، ج14، ص77).
3-از ره آوردهاي حج، تواضع و فروتني در برابر عظمت خداوند و اعتراف به بزرگي و قدرت او و تسليم در برابر فرامين و دستورات و احکام الهي است. امير مؤمنان(ع) در خطبه اول نهج البلاغه (ترجمه محمد دشتي) در فراز 51 مي فرمايد: «و جعله سبحانه علامه لتواضعهم لعظمته و اذعانهم لعزته و ...».
4-امير مؤمنان(ع) در خطبه 110 نهج البلاغه درباره آثار حج و عمره مي فرمايد: «حج البيت و اعتماره فانهما ينفيان الفقر و يرحضان الذنب؛ حج و عمره نابود کننده فقر و شستشو دهنده گناهان است» و نيز باعث وسعت رزق و روزي و سلامتي بدن و تقويت ايمان مي شود. (ميزان الحکمه، ج2، ص266، ح3271)
5-از آثار حج و تداوم بخشيدن به آن، دفع سختي ها و گرفتاري هاي دنيا و روز قيامت است. (ميزان الحکمه، ج2، ص266، ح3269)
6-آشنايي با فرهنگ ملل اسلامي و تبادل نظر و فکر و انديشه با آنان و انتقال يافتن اخبار اهل بيت(ع) توسط حاجيان به ساير نقاط و نواحي و آشنا شدن آنها با مکتب اهل بيت (ع) و ايجاد همبستگي و يکدلي و صميميت بين مسلمانان. (همان، ح3272)
جهت اطلاعات بيشتر مي توانيد ر . ک به:
1-صهباي صفا: آيت الله جوادي آملي
2- عمره دانشجويي: حجه الاسلام نجفي
3-حج عارفان: رحيم کارگر (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 2/14758)