تفكر در قرآن

در مورد آيه" إِنَّ في خَلْقِ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ َلآياتٍ ِلأُولِي اْلأَلْبابِ؛ مسلما در آفرينش آسمانها و زمين و در پي يكديگر آمدن شب و روز براي خردمندان نشانه‏هايي [قانع كننده] است (آل عمران/190)
از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است" واي بر كسي كه اين آيات را بين دو فكش بگرداند(بخواند) و در آن تأمل نكند. تفسير نورالثقلين 1/409
در مورد اين آيه: "رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِيًا يُنادي لِْلإيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ كَفِّرْ عَنّا سَيِّئاتِنا وَ تَوَفَّنا مَعَ اْلأَبْرارِ؛ پروردگارا ما شنيديم كه دعوتگري به ايمان فرا مي‏خواند كه به پروردگار خود ايمان آوريد پس ايمان آورديم پروردگارا گناهان ما را بيامرز و بديهاي ما را بزداي و ما را در زمره نيكان بميران (آل عمران/193) نيز همين مطلب نقل شده است. تفسير نورالثقلين 1/422
نظر به نزديك بودن اين آيات، ممكن است مجموع اين آيات مراد باشد. در مورد كل قرآن نيز در كلمات برخي فقها به عنوان روايت همين مضمون نقل شده است. رسائل الشهيد الثاني 128 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/102175)