رب الارضين سبع یعنی چی؟

در اين زمينه احتمالات و تفاسير گوناگوني مطرح شده است از جمله :
1- هفت قطعه و اقليم زمين،
2- هفت كره خاكي،
3- هفت طبقه داخلي زمين.
براي آگاهي بيشتر ر.ك :
دكتر محمد علي رضايي اصفهاني ، پژوهشي در اعجاز علمي قرآن ، ج 1،انتشارات كتاب مبين. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 11314/400002)