حيات در سيارات

در برخي از روايات آمده كه غير از منظومه شمسي، منظومه هاي ديگري هست كه در برخي از كرات آنها، موجودات زنده اي وجود دارند .ظاهربرخي از آيات قرآن نيز چنين است ؛ مثلاً در آيه 29 سوره ( ( شوري ) ) مي فرمايد : ( ( ومن آياته خلق السموات والارض و مابث فيهما من داب ؛ و ازنشانه هاي او است آفرينش آسمان ها و زمين و آنچه از جنبندگان در آن دوپراكنده ساخته است ) ) . چنان كه مشاهده مي شود، در اين آيه يكي ازنشانه هاي خداوند، آفرينش و پراكندن جانداران در زمين و آسمان ها قلمداد شده است . براي آگاهي بيشتر ر . ك : ( ( قرآن ، تورات ، انجيل و علم ) ) ، دكترموريس بوكاي ، ترجمه : مهندس ذبيح الله دبير. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 11437/400002)