چگونگی نزول ملائكه در شب قدر

الف ) در اين سوال نزول فرشتگان همسان با نزول و فرود آمدن باران كه سير مكاني از بالا به پايين است انگاشته شده است . در حالي كه نزول و مشتقات آن مانند انزال ، تنزيل ، تنزل و ...در غالب موارد به اين معنا استعمال نشده ومعاني ديگري دارد .در مثل :
1- قرآن مجيد مي فرمايد : ( ( و ان من شييي الاعندنا خزاينه و ما ننزله الا بقدر معلوم ) ) ، ( حجر، آيه 21 ) . در اين آيه تنزيل به معناي آفرينش است و نزول اشيا از خزاين الهي چيزي جز آفرينش آنهانيست چه اين مساله كاملا" بديهي است كه درختان ، انسان ها و ...از بالاي آسمان بر زمين فرو نمي بارند.
2- در مورد قرآن نيز نزول و مشتقات آن مكرربه كار رفته است . در اين موارد نيز روشن است كه قرآن از مكاني در بالا به زمين فرود نيامده ، بلكه حقيقتي علوي داشته كه مرتبه به مرتبه تنزل يافته تابه وجود لفظي رسيده است . نحوه نزول ملايكه نيز احيانا" چيزي متناسب بانحوه وجودي آنها است.
ب) همه فرشتگان در يك سطح وجودي نيستند، بنابراين چه بسا اين پندار كه همه آنان وهميشه مجرد تام باشند خالي از اشكال نباشد.;بلكه فرشتگان مي توانند به صورتي متمثل شوند همچنان كه حضرت جبرييل براي پيامبر(ص) چندين بار متمثل شد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 11354/400002)