پيامبر(ص) خاتم النبیین

معني «خاتم» با اينكه روشن است، ولي پاره‏اي از وسوسه‏هاي منحرفان ايجاب مي‏كند كه توضيح بيشتري درباره آن داده شود.
«ابن فارس» كه از علماي معروف لغت در قرن چهارم هجري مي‏باشد در «مُعْجُم مَقائيس الّلغة» مي‏گويد: «ختم، يك معني اصلي بيشتر ندارد و آن رسيدن به پايان چيزي است و اينكه مهر زدن بر چيزي را ختم مي‏گويند نيز از همين باب است، زيرا هميشه بعد از پايان دادن به چيزي بر آن مهر مي‏نهند».
مفسران اسلام نيز از قديم‏ترين آنها گرفته تا مفسران معاصر همه از آيه فوق چيزي جز اين استفاده نكرده‏اند كه «خاتَمَ النَبيّيين» به معني آخرين پيامبران است.
مفسر معروف «محمد بن جرير طبري» كه در قرن سوم مي‏زيسته، و تفسير او از قديمترين تفاسير است در ذيل آيه فوق مي‏نويسد «وَ «خاَتَمَ النَّبيّينَ» الَّذي خَتَمَ النُّبُوَّةَ فَخَتَمَ عَلَيْها فَلا تُفْتَحُ لِاَحَدٍ بَعْدَهُ اِلي قِيامِ السّاعَةِ» [او خاتم پيامبران است، كسي كه خداوند نبوت را به او پايان داد و بر آن مهر نهاد و براي هيچ كس بعد از او تا قيامت گشوده نخواهد شد.] (تفسير طبري، 22/12) .
مرحوم شيخ «طوسي» كه از بزرگان فقه و تفسير است و در نيمه اول قرن پنجم مي‏زيسته در كتاب معروف خود «تبيان» بعد از ذكر «خاتَمَ النَبيّينَ» مي‏گويد «اَيْ آخِرُهُمْ لَاَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدَهُ اِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ؛ پيامبر اسلام (ص) آخرين پيامبران است زيرا هيچ پيامبري بعد از او تا روز قيامت نيست». (تفسير التبيان، 8/314.)
پيام قرآن ج 8، حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 5211/400002)