حضرت يحيي(ع) و مواهب الهي

قرآن مي‏فرمايد 1- «ما فرمان نبوت و عقل و هوش و درايت را در كودكي به او داديم».
2- «به او رحمت و محبت نسبت به بندگان از سوي خود بخشيديم».
3- «به او پاكي روح و جان و پاكي عمل داديم».
4- «او پرهيزگار بود» و از آنچه خلاف فرمان پروردگار بود، دوري مي‏كرد.
5- «او نسبت به پدر و مادرش خوشرفتار و نيكوكار و پرمحبت بود».
6- «او مردي ستمگر و متكبر و خود برتر بين در برابر خلق خدا نبود».
7- «او معصيت كار و آلوده به گناه نبود».
8 و 9 و 10 - «درود ما بر او به هنگام ولادتش، و درود ما بر او به هنگام مرگش، و درود بر او در آن روز كه زنده و برانگيخته خواهد شد». مريم/12 تا 15
قصه هاي قرآن، حضرت آيت الله مكارم شيرازي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 7004/400002)