صفات وفضايل حضرت ابراهيم(ع)

1- «خداوند ابراهيم را براي نبوت و ابلاغ دعوتش برگزيد». نحل/121
2- «خدا او را به راه راست هدايت كرد» نحل/121 و از هرگونه لغزش و انحراف حفظ نمود.
چرا كه هدايت الهي به دنبال لياقتها و شايستگيهائي است كه انسان از خود ظاهر مي‏سازد چون بي‏حساب چيزي بي‏كس نمي‏دهند.
3 ـ «ما در دنيا به او حسنه داديم».نحل/122
«حسنة» به معني وسيعش كه هرگونه نيكي را در بر مي‏گيرد، از مقام نبوت و رسالت گرفته، تا نعمتهاي مادي و فرزندان شايسته و مانند آن.
4 ـ «و در آخرت از صالحان است». نحل/122
5 ـ آخرين امتيازي كه خدا به ابراهيم در برابر آنهمه صفات برجسته داد اين بود كه مكتب او نه تنها براي اهل عصرش كه براي هميشه، مخصوصاً براي امت اسلامي يك مكتب الهام بخش گرديد، به گونه‏اي كه قرآن مي‏گويد «سپس به تو ـ پيامبر اسلام (ص) ـ وحي فرستاديم كه از آئين ابراهيم، كه ايماني خالص داشت و از مشركان نبود پيروي كن». ممتحنه/4
قصه هاي قرآن، حضرت آيت الله مكارم شيرازي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 5798/400002)