شان نزول آيه مباهله

مفسران و محدثان شيعه و اهل تسنن تصريح كرده‏اند كه آيه مباهله در حق اهل بيت پيامبر نازل شده است و پيامبر تنها كساني را كه همراه خود به ميعادگاه برد فرزندانش حسن و حسين(ع) و دخترش فاطمه(س) و علي(ع) بودند، بنابراين منظور از «ابنائنا، فرزندان و پسران ما» در آيه منحصراً «حسن و حسين» هستند، همانطور كه منظور از «نسائنا، زنان ما» فاطمه، و منظور از «انفسنا، نفوس خود» تنها علي(ع) بوده است و احاديث فراواني در اين زمينه نقل شده است.
قصه هاي قرآن، حضرت آيت الله مكارم شيرازي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 5607/400002)