اسماء الحسني

عرفان يعني شناخت وشناسايي و دو بخش دارد عملي و نظري بخش عملي همان سير و سلوك انسان است كه از اولين منزل كه عرفا آن را يقظه بيداري نام مي نهند شروع و به آخريت منزل كه توحيد است ختم مي شود از اين عرفان در جهان غرب با عنوان تجربيات دروني ياد مي كنند .
اگر انسان بخواهد به مقام شهود كردن و تجليات اسماء الحسني برسد بايد تعيينات را پله پله بالا بود يعني در مقام سلوك منزل ها درجه ها و مرحله ها و معراج ها از خلق به سوي حق مقيد را پشت سربگذارد و كم كم قيد را زايل كند و از نشاه اي به نشاه ديگر و از منزلي به منزل ديگر منتقل شود تا آن كه به حق مطلق منتهي گردد چنان كه در كتب الهي بدان اشاره شده است و نحوه سلوك شيخ الانبياء حضرت ابراهيم «عليه السلام» اين چنين بوده است آن جا كه مي فرمايد: چون تاريكي شب او را فرا گرفت ستاره اي را ديد گفت همين است پروردگار من ( تا آن جا مي گويد ) من روي خود به سوي كسي كردم كه آسمانها و زمين را از عدم بوجود آورده است و اسلام آوردم و من از مشركان نيستم بدين ترتيب آن حضرت بتدريج از ظلمات عالم طبيعت به عالم ربوبيت بالا رفت حال با اين مقدمه سئوال كنند محترم شما هم بايد در مباحث عرفاني بتدريج و با دوش صحيح و اصولي كارها را انجام بدهيد حتماً بايد از راه عرفان اسلامي و از راه بزرگان دين حركت نمايند و براي اينكه به آن مرحله يعني به عالم اسماء و صفات برسيد بايد در اول راههاي بسيار زيادي بپيمائيد در واقع پس از گذشتن از منزل هاي حواس و خيالات و تعقلات و تجاوز از سراي فريب به سوي هدف آفرين و متحقق شدن به نفي صفات و رسوم وشبهات به تحقق عيني و عملي كه از مراحل برزخي متوسط كه عبارت است از برزخهاي سافله و عاليه بگذرد و به عالم آخرت قدم گذاشته و از آنجا به عالم اسماء و صفات وارد شود . بدين جهت تاكيد مي شود براي رسيدن به اسماء حق به طريقه سير سلوك امام خميني «ره» مراجعه نمايند و با مطالعه كتابهاي عرفاني ايشان و همچنين ديدن اساتيد بزرگ به آن مرحله برسيد و اين مرحله نياز به تلاش و كوشش اخلاق و توسل به اهل بيت «عليهم السلام» دارد كه مرحوم امام خميني مراحل اش را در كتابه هاي عرفاني اش بيان نموده علاوه بر اينكه به رهنمودهاي عارف رباني آيت الله بهجت توجه خواستي داشته باشيد عرفان با عمل صالح و ترك گناه بدست مي آيند نه با كتاب – كتابخواني
منابع :
(1) چهل حديث امام خميني ،ص 622 .
(2) پرواز در ملكوت امام خميني «ره»، ج 1 و 2 .
(3) طريق سير سلوك امي الله عباس سليمي پور.
(4) سير سلوك و تهذيب نفس طوسي از استاد شجاعي سه جلد .
به نقل از اداره پاسخگويي آستان قدس رضوي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 311/400008)