ترغيب به قرائت قرآن

برادر عزيز چون خواندن قرآن نيازمند علاقه و انگيزه معنوي بوده و تا احساس نياز از سوي افراد نباشد نمي توان خواندن آنرا بر آنها تحميل نمود لذا بايستي شرايطي را فراهم آوريد تا اين احساس نياز را در آنها بوجود آورد حال براي موفقيت در اين امر مهم شما را به انجام دستورالعمل زير توصيه مي نمايم :
1- فضاي منزل يا محيطي كه با ديگران ارتباط داريد بايد قرآني باشد و خودتان به خواندن آن و تدبر در آيات آن عشق بورزيد و با شوق و علاقه به خواندن قرآن بپردازيد .
2- شرايط سني و رشد فكري و ذهني افراد را براي خواندن قرآن در نظر داشته باشيد .
3- هيچگاه افراد در خصوص عدم توانايي يا عدم توفيق در خواندن قرآن مورد سرزنش قرار ندهيد .
4- بايد خود بدانيد و به ديگران يادآور شويد كه تلاوت قرآن باشرايطي كه ائمه معصومين (ع) بيان مي كنند موجب نظم و برنامه ريزي در همه شئون زندگي مي شود .
5- شما مي توانيد قرآن را به وسيله خود قرآن به ديگران معرفي نماييد تحت اين عناوين كه
- قرآن دليل روشن و نور روشنگر است ( نساء 174)
- قرآن بيانگر همه چيز است ( نحل 89)
- قرآن نسخه شفابخش است درمان را از او بجوييد ( اسراء 82)
- بهترين و مطمئن ترين راه را قرآن مي نماياند ( سراء 9)
- و هر چه مي توانيدقرآن بخوانيد ( مزمل 20)
6- اگر همگان بدانند كه اين قرآن پند دهند ه اي است كه نمي فريبد و هدايت كننده اي است كه گمراه نمي سازد و سخنگويي است كه هرگز دروغ نمي گويد و كسي با قرآن هم نشين نشد مگر آنكه قرآن بر او افزود يا از او كاست : در هدايت او افزود و از كور دلي و گمراهي اش كاست .
مسلماً با چنين برداشتي از قرآن همه بسوي قرآن خواهند شناخت و بدان پناه خوهند برد .
7- كسي كه مي خواهد ديگران را به قرآن دعوت نمايد خود نيز بايستي عامل به قرآن و سيره پيامبر اعظم (ص) باشد يعني ، همگان با مهرباني و محبت رفتار نموده و با نرمي سخن بگويد و هيچگاه كسي او را ناراحت و اخمو ببيند بلكه هميشه او را با چهره اي شاداب وخنده رو و مهربان با او مواجه شوند . تااينكه ناخودآگاه جذب او و اعمال او شده و به قرآن روي آورند . خود الگوي عملي قرآن در حد سعي وتلاش خود باشد والگوي خوبي از يك انسان عامل به قران ارائه دهد.
8- براي كسب آگاهي بيشتر به آدرسهاي زير مراجعه نموده و بدقت مورد مطالعه قرار دهيد .
1- قرآن كريم : بقره : 2و 75و26و35و185و129و120
آل عمران 58 وبينه 3 و عبس 13 و طور 23 و كهف 27 و مومنون 68
و نساء 174 و انعام 157- 90 و 140 و نحل 89 و طه 3 و يونس 57
2- نهج البلاغه : خطبه 183 و 176و 1.
3- اصول كافي ،ج 4 ،ص 399 ، 403.
4- بحار الانوار ،ج 92 ،ص 19.
5- آيه هاي زندگي ، حسين اسكندري ،ص 45- 42.
به نقل از اداره پاسخگويي آستان قدس رضوي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 225/400008)