اعجاز قرآن

قران كتابي بي مانند است كه هيچ كتابي را در هيچ زماني و مكاني نمي توان در حد آن و يا نزديك به آن و قابل مقايسه اي با آن يافت و بقول دكتر موريس فرانسوي محققا قرآن بهترين و برترين كتاب است كه قلم صنع و دست هنر ازلي براي بشر ظاهر ساخته است و بدون كوچكترين اغراق و مبالغه يا تعصب بايد گفت از همه معجزات است كيفيت نزولش معجزه است او اين الفاظ را بيان مي كند محفوظ ماندنش در چهارده قرن معجزه است بلاغت و اعجاز لفي ترتيب حروف انتخاب كلمات و الفاظ نظم و ترتيب كلمات و غير مي توان اعجاز قرآن را اثبات نمود از راه مسائل و علوم تجربي جديد نيز مي توان اعجاز قرآنم را اثبات بدين معنا كه قرآن يكسري از مسائلي را در چهارده قرن پيش بيان نموده است كه حال انسان ها او را كشف مي كنند و يا به حقيقت آنها پي مي برند از اين جهت مي توان بواسطه علوم سفر اعجاز قرآن را ثابت كرد مثلا قرآن هزار سال قبل از بو.جود آمدن علم زيست شناسي و گياه شناسي از زوج و جفت بودن نباتات و جانوران و عموم اساتيد سخن گفته است «سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما يعلمون» (1) يعني منزه است خدايي كه تمام زوج ها را آفريد از آنچه زمين مي روياند از خودشان و از آنچه نمي دانند در جايي ديگر مي فرمايد » و من كل شي خلقنا زوجين لعلكم تذكرون »(2) يعني و از هر چيز دو نوع ( نر و ماده ) آفريده شده اند بطوريكه دو عنصر نر يا ماده در آزمايشگاه تركيب نمي شوند و نر و ماده بدون آنها از روي الكترونهاي موجود در مدار خارج آنهاست يعني بعضي از عناصر در مدار خارجش يك الكترون بعضي دو الكترون بعضي سه الكترون و ... وجود دارد و بعضي با بعضي در طبيعت و يا در آزمايشگاه تركيب مي شوند موجود جديد به وجود مي آورند مثلا دو اتم از عنصر ئيدروژن و يك اتم عنصر اكسيژن با هم تركيب مي شوند و از تركيب آنها مولكول آب بوجود مي آيد همينطور در نباتات كه اكثرا نر و ماده در يك پايه گياه و درخت بوجود مي آيند آنهم در گل آن گياه بوجود مي آيد و غير (3) خلاصه اينكه قرآن كريم سالها قبل اين مطلب را بيان نموده است ما از هر چيز دو نوع نر و ماده آفريديم تا شما به حكمت ما پي ببريد اين خود يك اعجاز بزرگ مي باشد كه امروزه از راه مسائل تجربي به يكسري حرف و مطلب ها مي رسيم كه قرآن آنها را قبلا خبر داده و به اثبات رسانيده است از اين جهت قرآن كريم معجزه مي باشد و از راه مسائل تجربي كشف شده بهتر مي شود اعجاز آن را فهميد البته قران هاي گوناگوني براي معجزه داشتن خود دارد كه عمر آن صفحات و بلاغت قرآن مي بادش و غيره از راهها كه يكي از آنها راه تجربي مي باشد با توضيحاتي كه داده شد.
منابع :
1- سوره يس ،آيه 36.
2- سوره ذاريات، آيه 49.
3- كشف اسرار و اعجاز قرآن با علوم جديد، عبدالصمد اسلامي .
4- اعجاز قران ، علامه محمد حسين طباطبائي .
به نقل از اداره پاسخگويي آستان قدس رضوي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 180/400008)