خشم وغضب الهي

1-بر اساس آيات قرآن مجيد و روايات بسياري كه از معصومين به دست ما رسيده و نيز به شهادت تاريخ گناه مهمترين عامل نزول بلا و عذاب است گناهان آثار سوء فراواني دارند از جمله : كوتاه شدن عمر ، قساوت قلب ، مصيبت ، ذلّت و بيچارگي ، هلاك و نابودي ( كه در سوره انعام آيه 46 ) خداوند آن را ذكر كرده است و همچنين خداوند در سوره اعراف آيه 96 علت عذاب و بلا را تكذيب خداوند و نافرماني انبياء بيان ميكند و در اينجا به چند مورد ديگر اشاره ميكنيم آدرسي كه داده شده مربوط به تفسير نمونه ميباشد كه در اين جلد و صفحه آن ذكر مي گردد:

موضوع : جلد صفحه
مجازات الهي متناسب با گناه است . 21 347
هلاك شامل كساني است كه اميدي به ايمان آنها در آينده نباشد .. 8 243
مجازات به خاطر گناه. 27 58
مجازات به خاطر فراموشي و خطا . 2 296
كفر به تنهايي براي عذاب كردن كافي است. 17 154
مجازات الهي به سبب اعمال بد . 19 495
تناسب مجازات و گناه . 14و21و23و26 335و347و76و40
مجازاتها اثر تكويني اعمال خود انسانهاست. 10 304
به نقل از اداره پاسخگويي آستان قدس رضوي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 29/400008)