مديريت و برنامه ريزي در قرآن

قرآن کتابي حاوي مجموعه معارف عميق راجع به ظاهر و باطن زندگي انسان. قرآن برنامة هدايت و مديرت افراد و اجتماع آنهاست. نمي‌توان به بخشي از قرآن اشاره کرد که دربارة برنامه‌ريزي و اداره امور سخن نگفته باشد؛ چون اساساً قرآن کتاب مديريت و برنامه‌ريزي انسان‌هاست به سوي عاليترين و بهترين مقصد. هيچ بعدي از ابعاد فردي و اجتماعي زندگي نيست مگر که تفصيل آن در قرآن آمده است. اما آشنايي با زبان قرآن در اين حد محتاج آشنايي با فن حقيقي‌ِ تفسير آيات است. مطابق روايات پس از ظهور حضرت مهدي(عج) مؤمنين به برکت و کرامت امام زمان(عج) با علوم و اسرار قرآن آشنا مي‌شوند بطوري‌ که خودشان مي‌توانند تمام احکام الهي را از قرآن بدست آورند. اما به عنوان نمونه به چند سوره اشاره مي‌کنيم که مطالعه و تدبر در آيات آن براي نظم در کارها و زندگي بسيار مفيد است:
سورهاي شوري، لقمان، قصص، نمل، نور، مؤمنون، حج، انبياء، طه، توبه، انفال، انعام،‌ اعراف، مائده، نساء،‌ بقره و حشر.منابع:
 قرآن، باب معرفت الله، امام خميني(ره).
 تفکر در قرآن، علامة طباطبايي.
 اصول کافي.
 ثواب الاعمال.
 از ملک تا ملکوت، سيدحسين تقوي.
به نقل از اداره پاسخگويي آستان قدس رضوي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 51/400008)