انواع حيوانات در قرآن

ترجمه آيه سوره مباركه زمر
« او شما را از يك نفس آفريد، و همسرش را از (باقيمانده گل ) او خلق كرد، و براي شما هشت زوج از چهارپايان ايجاد كرد»
شايد در اينجا منظور و مقصود، حيواناتي اند كه در خدمت انسان مي باشند همچون حيوانات اهلي و حيواناتي كه فوايد فراواني دارند كه گوشت، شير و پوست آنها مورد استفاده قرار مي گيرد.
(1- گاو 2- گوسفند3- بز 4- شتر5- اسب 6- قاطر7- الاغ 8- سگ)
اين حيوانات از ابتداي خلقت تا كنون با انسانها مأنوس بوده و همواره از آنها ، استفاده شايسته بعمل مي آمد و در زندگي انسان و رشد و سلامت انسان، نقش اساسي و موثر و مفيد داشته اند .
و اكنون كه عمر تكنولوژي و صنعت و علوم گوناگون است، هيچگاه از نگاه دانشمندان و پژوهشگران آثار و ثمرات اين دسته از حيوانات (گوشت – شير مواد لبني و پوست آنها ) مخفي و پوشيده نمانده و همواره نسل بشري را براي استفاده بهتر در داشتن سلامتي، به مصرف از اين موارد، توصيه و تأكيد فراوان مي كنند و همين طور حيوانات اهلي در ورزش، باربري و نگهبان خانه و باغ و در جنگلها بكار مي رود.
نكته اي كه در آيه 6 سوره زمر قابل توجه است ، كه تأييد كننده مطلب بالا مي باشد اينكه خداوند متعال فرمود:« و انزل لكم من الانعام ثمانيه» براي شما هشت زوج از چهارپايان ايجاد كرد »
منظور اين است كه اين حيوانات « براي شما» ايجاد گرديد « واژه لكم يعني براي شما» كه اين حيوانات در خدمت انسان باشند، چه بسا حيوانات فراواني بر روي كره زمين هستند كه درنده و جونده و خزنده اند ولي نه تنها فايده اي براي انسان ندارد در صورت نزديكي به انسان باعث آسيب و ضرر و زيان مي شوند و خطر جاني و مالي در پي خواهد داشت به معناي نفي بقيه نيست .
ولي اين دسته از حيوانات فقط براي انسان آفريده شده اند و در طول تاريخ ما شاهديم كه در كنار انسان زندگي مي كردند و منشاء خدمت و فايده هاي بي شمار بوده و مي باشند .
منابع :
1- علل الشرايع، شيخ صدوق (2 جلد).
2- چرا ، علي سالك .
3- نصايح، علي مشكيني.
4- تفسير الميزان، علامه طباطبايي
به نقل از اداره پاسخگويي آستان قدس رضوي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 57/400008)