آمرزش گناهان

خداوند متعال عادل حكيمي است كه براي خودش، براي هر بنده به تنهايي و براي ساير بندگان حق حقوقي مقرر نموده و آنها را از ما مطالبه مي نمايد.
اگر در مورد هر كدام از اين حقوق معين شد. مرتكب كوتاهي و معصيت شويم بايد در صدد جبران بر آئيم و ادا كنيم تا مورد مغفرت خدا قرار گيريم. چون تمام اين حقوق از جانب همان خدائي است كه «غفار» از صفات اوست، پس بايد اعتراف كنيم هر قدمي كه در راه اداي حقوق الهي بر مي داريم و هر قدمي كه موجب نزديكي ما به غفران الهي مي رود، نيز از سوي هموست.
اگر چنين اعتقادي نداشته باشيم از طريق صحيح منحرف شده ايم. خداوند مغفرتش را به بندگان واگذار نكرده است،بلكه بندگانش بايد روبسوي مغفرت او آورند و از جمله اين روي آوري، اداي حقوق ديگران است.
بنا براين همانطور كه مي گوييم :« لا اله الا الله» مي گوييم « لا غفار الا الله»
بخشنده و آمرزنده فقط اوست و اگر او خير بنده اي را بخواهد زمينه اش را فراهم مي كند.
توحيد و خداشناسي، معرفت مباركي است كه آدمي را به درگاه خدا متوجه مي سازد و آدمي را وادار مي كند تا فقط براي خدا تلاش كند. از سخنان پيامبر گرامي اسلام (ص) است:« يا علي، راستي خدا را خوش مي آيد از بنده اش، زماني كه بگويد: پروردگارا مرا بيامرز. زيرا گناهان را جز تو كسي نمي آمرزد. خدا مي فرمايد: فرشته هايم اين بندة من دانسته كه جز من كسي آمرزگار نيست گواه باشيد كه من او را آمرزيدم.»(1)
البته همان طور كه ذكر شد آمرزيدن منافاتي با نقض حقوق ديگران ندارد. آثار و ثمرات مغفرت آنقدر زياد است كه آدمي را موفق به انجام وظايفش و جبران كاستي ها از سوي خدا مي نمايد.
منابع:
- تحف العقول،مواعظ النبي ،ص14
2- آداب الصلاه، حضرت امام خميني«ره ».
3- نماز و مفاهيم نمادين آن، طيبه بيضائي.
4- نماز زيباترين الگوي پرستش، غلامعلي نعيم آبادي.
5- نماز و چهارده معصوم (ع)، سيد محمود مير نور بخش .
6- ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي .
7- ولايت فقيه متون خيمه انقلاب اسلامي، محمد مهدي اشتهاردي
8- نگاهي نو به حكومت ديني، مير مسعود معصومي.
به نقل از اداره پاسخگويي آستان قدس رضوي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 504/400008)