معناي سرالصلاة

ج1) قرآن كريم جواب مي دهد «واستعينوا بالصبر و الصلوة و إنها لكبرية الا علي الخاشعين»1 ترجمه: «از صبر و نماز ياري جوييد و با استقامت و كنترل هوسهاي دروني و توجه به پروردگار نيرو بگيريد و اين كار جز براي متواضعان و خاشعان گران است. قرآن براي اينكه انسان بتواند بر اميال و خواسته هاي دل پيروز گردد و حب جاه و مقام را از سر بيرون كند، مي فرمايد: از صبر و نماز ياري جوييد و با استقامت و كنترل خويش بر هوسهاي دروني پيروز شويد.
براي پيشرفت و پيروزي بر مشكلات دو ركن اساسي لازم است يكي پايگاه نيرومند دروني و ديگر تكيه گاه محكم بروني كه در اين آيه با تعبير (صبر) و (صلوة) اشاره شده است. مفسران بزرگ و عالي مقام در تفسير اين آيه نقل كرده اند «رسول مكرم اسلام (ص) هرگاه با مشكلي روبرو مي شوند كه ناراحتشان مي كرد، از نماز و روزه مدد مي گرفتند»2
از امام صادق (ع) نقل شده كه «هنگامي كه با غمي از غمهاي دنيا روبرو مي شويد وضو گرفته، به مسجد برويد، نماز بخوانيد و دعا كنيد، زيرا خدا دستور داده: واستعينوا بالصبر و الصلوة»3
توجه به نماز و راز و نياز با پروردگار، نيروي تازه اي در انسان ايجاد مي كرد و او را براي رويارويي با مشكلات نيرو مي بخشد.
آري نماز، انسان را به قدرت لايزال پيوند مي دهد، كه همة مشكلات براي او سهل و آسان است و همين احساس سبب مي شود كه انسان در برابر حوادث نيرومند و خونسرد باشد. اين بود قسمتي از معني (سرالصلوة) و نماز پر اسرارترين عبادات بشمار مي رود؛ برترين و بزرگترين واجب الهي و زيباترين سرود زندگي خدائي نماز است. نماز سخن گفتن با خدا، نماز، تسليم عملي با تمام جوارح و اركان، نماز عشق است و ملكوت و عروج و ارتباط، نماز حضور مداوم در پيشگاه حضرت معبود، نماز كلاس درس است و كتاب هستي، نماز آرامش روان و سكينة خاطر، نماز مصداق بارز تشكر از ولي نعمت و نماز ...
مي توان گفت تعداد كتابهاي نوشته شده درباره سرالصلوة و اسرار الصلوة ژرفاي نماز از كتابهاي عبادات ديگر بيشتر است.
افرادي كه كتاب درباره فلسفه نماز و احكام و اهداف عالية آن به نگارش درآورده اند پيش از هزار رساله و كتاب و مقاله تاكنون دربارة اسرار نماز و اين عبادت پر تنوع نوشته شده است. كه به چند مورد آن اشاره مي كنيم به اميد آن كه تهيه فرماييد و خود مطالعه و به ديگران هديه و سفارش مطالعه فرماييد.
1. كتاب اسرار الصلوة ،(حاج ميرزا جواد ملكي تبريزي) كه اسرار نماز و داستانهاي زيبا از حضرت علي (ع) و پيامبر (ص) و عرفاي گذشته به سبك جالب و خواندني، به رشتة تحرير درآورده اند.
2. ژرفاي نماز، آيت الله العظمي خامنه اي «مد ظله العالي»
3. نماز از ديدگاه قرآن و حديث، سيد محمد حسين موسوي لاهيجي
4. سوز سحرگاهي، مهدي راهبر
5. صلوة الخاشعين، آيت الله دستغيب
6. راز نماز، حجت الاسلام قرائتي
7. آشنايي با نماز، حجت الاسلام قرائتي
8. پرتوي از نماز، حجت الاسلام قرائتي
9. همراه با نماز، حجت الاسلام قرائتي
10. يكصد و چهارده نكته نماز، حجت الاسلام قرائتي
11. نماز در اسارت،‌خاطرات آزادگان
12. هزار رساله دربارة نماز، رضا استادي
13. داستان نماز عارفان، شمس الدين
14. زنگ نماز، سيد احمد زرهاني
15. نماز در آينة قرآن، عباس عزيزي
16. نماز در آينه احاديث، عباس عزيزي
17. آداب و مستحبات نماز، عباس عزيزي
18. نماز هاي مستحبي، عباس عزيزي
هر كدام از اين كتابها، يك نوع سرالصلوة است كه توفيق مطالعة آنها را براي خود و شما از خداي بزرگ مسئلت داريم. منابع:
1. سوره بقره، آيه45
2. نهج البلاغه، كلام 179
3. مجمع البيان، ذيل سوره بقره، آيه 45
به نقل از اداره پاسخگويي آستان قدس رضوي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 158/400008)