كيفيت زيارت امام رضا(ع)

بهتر است ادعيه و زيارتنامه‌ها را به همان صورت وارده بخوانند. ولي چنانچه ازدحام زائرين مانع از انجام آن به نحو مذكور در زيارتنامه مي‌باشد، اگر تمام قسمت‌هاي زيارت در يك مكان خوانده شود ان شاء ا... از ثواب زيارت بهره‌مند خواهند شود.
به نقل از اداره پاسخگويي آستان قدس رضوي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 11/400008)