شناخت شب قدر

شب قدر يك شب بيش نيست، امّا در كل كره زمين يك شب كامل، 24 ساعت مى‏باشد. همچنان كه يك روز كامل 24 ساعت است و هر زمان مفروضى حدود نيمى از كره زمين را پاره‏هاى روز و نيمكره ديگر را پاره‏هاى شب مى‏پوشانند. بنابراين زمانى كه در عربستان شب قدر مى‏شود بخشى از ليلة القدر است كه امتداد آن تا شبى كه در ايران مراسم شب قدر انجام مى‏شود استمرار مى‏يابد. به عبارت ديگر همه شب‏ها و روزها همين حالت را دارند كه در عرض 24 ساعت به صورت متخالف و تدريجى كل زمين را پوشش مى‏دهند. از همين رو در روايات وارد شده است كه فضيلت روز قدر كمتر از شب قدر نيست. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 4/450004)