استخاره به قرآن

رجوع به قرآن در مواردى جهت تفأل يا راه يابى استخاره درست است. البته اين نبايد به صورت يك عادت و روش دائمى در آيد و جايگزين فكر و تحقيق و مشورت گردد. از سوى ديگر، برداشت و الهام‏گيرى از آيات قآن در بسيارى از وارد آسان نيست و به نورانيت دل و آگاهى‏ها و دانش‏هاى تخصصى مانند تفسير، ادبيات نياز دارد.
استخاره در لغت به معناى طلب خير از خداوند است؛ يعنى، آدمى در هر كارى از خداوند طلب خير كند. (دعا) معناى ديگر استخاره، نوعى قرعه زدن براى رفع تحير است كه البته با دعا و خواست از خداوند تحقق مى‏يابد. اين كار ممكن است به وسيله تسبيح و يا قرآن انجام گيرد. استخاره در موردى است كه انسان دچار ترديد شده است. قبل از استخاره بايد همه مقدمات و شرائط لازم كشف راه درست را فراهم ساخت؛ مانند مطالعه و فكر، مشورت با اهل فن. اگر اقدامات فكرى و فيزيكى ديگرى چون بررسى و تحقيق لازم باشد، بايد به انجام رسانيد. بعد از همه اين‏ها چنانچه باز ترديد وجود دارد، نوبت به استخاره مى‏رسد. بسيارى از خانوده‏ها در مسأله ازدواج به استخاره روى مى‏آورند؛ توصيه اكيد مى‏شود در اين امر حساس و سرنوشت ساز تنها به استخاره اقدام نكنيد. قبل از هر چيز اصول ياد شه را رعايت فرماييد. اگر شواهد و دليل‏هاى كافى براى صلاحيت فرد پيدا كرديد و با فرزانگى و حكمت و دور از هيجان و احساسات كسى را شايسته همسرى ديديد، استخاره ضرورت ندارند؛ ولى اگر پس از طى همه مقدمات و اصول لازم باز هم مردّد مانديد، نزد فردى شايسته استخاره كنيد.
ناگفته نماند، عمل به مقتضاى استخاره واجب نيست؛ ولى بهتر است با آن مخالفت نشود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 3/450011)