علوم تجربي در آیات

}رطب و يابس در كتاب مبين‏
خداى سبحان، قرآن كريم را «كتاب مبين» معرفى مى‏كند: «قد جائكم من الله نور و كتاب مبين» ؛ مائده (5)، آيه 15. چنان‏كه در آيات گوناگون، آنچه را كه انبيا(ع) آورده‏اند به عنوان كتاب منير و مبين وصف فرموده است: «جاءوا بالبينات و الزبر و الكتاب المنير»؛ آل‏عمران (3)، آيه 184..
در سوره مباركه «انعام» مى‏فرمايد: «لا رطب و لا يابس الا فى كتاب مبين»؛ انعام (6)، آيه 59. يعنى، هيچ تر و خشكى نيست مگر آنكه در كتاب مبين و قرآن كريم آمده است. مقصود از «رطب و يابس» به قرينه قبل و بعد آيه، علم همه اشيا است؛ چنان‏كه در آيه ديگرى از همين سوره مى‏فرمايد: «ما فرطنا فى الكتاب من شى‏ء»؛ همان، آيه 38. يعنى، هيچ چيزى در كتاب الهى فروگذار نشده است و همه امورى كه در سعادت بشر مدخليت دارد، بيان شده است.
در اين رابطه لازم است مورد بررسى قرار گيرد:
1. آيا تمام حقايق جهان و كيفيت رهيابى به همه علوم و معارف تجربى، رياضى، كلامى، فلسفى، عرفانى و مانند آن، در قرآن مبسوطاً بيان شده است؟
پاسخ آن منفى است مگر به لحاظ باطن قرآن و مرحله والاى آنكه «ام‏الكتاب» باشد؛ زيرا همه حقايق در آنجا مطوى است و انسان كامل به آن راه دارد.
2. آيا تمام آنچه كه در هدايت و عبرت و موعظت جوامع انسانى سهم است، در قرآن كريم آمده است؟
باز پاسخ آن منفى است؛ زيرا خداى سبحان در سوره مباركه «نساء» مى‏فرمايد: «و رسلا قد قصصناهم عليك من قبل و رسلا لم نقصصهم عليك»؛ نساء (4)، آيه 164. يعنى، انبياى فراوانى براى هدايت مردم آمدند و ما شرح حال برخى از آنان را براى تو گفتيم و بسيارى از انبيا و مرسلين هستند كه ماجراى آنها را بازگو نكرديم. و قصص آن انبيا و امت‏هاى آنان و كيفيت برخوردشان با يكديگر، جزء مسائل آموزنده دنياى كنونى است كه همه مردم با يكديگر محشورند؛ ولى ماجراى آنها در ظاهر قرآن نيامده است. بنابراين، به فرموده خود قرآن، بعضى از امور واقع شده در قلمرو دين، در ظاهر قرآن كريم نقل شده است؛ پس چطور مى‏توانيم بگوييم علم همه اشيا در قرآن وجود دارد؟
البته بحث كنونى راجع به مرحله نازله قرآن كريمى است كه به صورت قرآن عربى فرود آمده و جوامع بشرى در خدمت آن است؛ ولى اگر بگوييم مقصود از «كتاب مبين»، حقيقت «ام‏الكتاب» قرآن است، يا مقصود از آن، تأويل قرآن در نزد اهل بيت(ع) است؛ اين مطلب كه علم هر چيزى و لو آنكه مربوط به سعادت بشر نباشد، در كتاب مبين است، سخن درستى است. اما چنين مطلبى از بحث كنونى خارج است؛ زيرا سخن در اين است كه در مرحله نازل قرآن - كه عربى مبين است - آيا علم به همه چيز وجود دارد به نحوى كه بتوانيم با اجتهاد عادى و تفسير بشرى آن را به دست آوريم؟ چنين چيزى به شهادت خود قرآن درباره داستان‏هاى انبيا وجود ندارد.
سر اينكه خداوند داستان‏هاى برخى از انبيا را در قرآن مطرح نفرموده، شايد اين باشد كه مردم آن روز، دسترسى به مناطق ماوراى چين يا ماوراى اقيانوس هند و اطلس نداشتند و به همين دليل از انبياى خاورميانه سخن به ميان آمده تا زمينه تحقيق و مطالعه در آثار امم پيامبران و عاقبت آنان وجود داشته باشد كه‏فرمايد: «فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين»؛ «در زمين سير كنيد و ببينيد كه عاقبت تكذيب كنندگان چگونه شد و تفكر كنيد». اگر قرآن كريم ماجرايى را براى هدايت بشر بازگو كند و نتواند آن را با تجربه اثبات كند و مردم به آن دسترسى نداشته باشند، چنين مطلبى سودى ندارد؛ مگر آنكه بعد از اثبات اعجاز قرآن و علم غيب الهى، فقط از باب اخبار غيب، برخى از وقايع بدون امكان اثبات تجربى آن نقل شود.
از اين رو، قرآن كريم، علم همه اشياى تكوينى را در خود ندارد و علم همه مطالبى هم كه در سعادت بشر تأثير دارد و آشنا شدن به آنها سهمى در سعادت مردم و پرهيز از شقاوت دارد، در آن نيست؛ ليكن علم به هر دو قسم ياد شده نزد معصومين(ع) وجود دارد كه مقدارى از آنها را در احاديث بيان فرموده‏اند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 5/500007)