تسلط بر افكار خود

مراقبت براى همين است. به ما گفته‏اند هر كارى انجام مى‏دهيد بگوييد «بِسْمِ اللَّه الَّرحْمنِ الرَّحيمِ». يعنى هر كارى مى‏خواهيد انجام دهيد طورى باشد كه در مدخل ورودى آن بتوان گفت: خدايا به نام تو. اين عمل دو دستور به ما مى‏دهد يكى اين كه هر كارى را بدون مطالعه و تفكر و عاقبت سنجى انجام ندهيم، دوم اين كه كارى را انتخاب كنيم كه بتوانيم بگوييم خدايا به نام تو. چنين كارى، يا واجب است يا مستحب. حرام و مكروه را كه نمى‏توان به نام خدا انجام داد. اگر ما اين كار را انجام داديم شيطان در اسارت ما قرار مى‏گيرد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 21/500020)