نقش استاد اخلاق در تربیت

اگر استاد و مربى پيدا شود كه نقش مهمى دارد. گفت: «آن كه يافت مى‏نشود آنم آرزوست».
بعضى درس اخلاق مى‏گويند، بعضى معلم اخلاق اند، بعضى راهنما هستند. اين راهنما يا استاد، گذشته از اين كه كليات و تئورى را مى‏داند بايد روانشناس خوبى هم باشد تا خصوصيات اشخاص مختلف را درك كند. بعضى از كارها است كه براى يك شخص خوب است و براى ديگرى بد.
داروها همه‏اش براى همه افراد خوب نيست. دارويى كه براى يك نفر شفا است براى شخص ديگر سم است. بعضى از پژوهشگران پزشكى 2500 نوع سر درد كشف كرده‏اند (حدود 11 سال قبل) و شايد الان به 5000 نوع رسيده باشد اين فقط يك گوشه از بدن است، روح كه اسرار اعجاب آميزترى دارد.
خلاصه كسى بايد استاد و راهنما باشد كه خصوصيات روحى آدم را بداند، بگويد فلان كار براى تو اين گونه خوب است براى فلانى آن گونه، اگر واقعاً كسى باشد كه اين خصوصيات را داشته باشد و لحظه به لحظه انسان را راهنمايى كند، نعمت خوبى است ولى بسيار كم نصيب انسان مى‏شود.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 18/500020)