تبديل در خلقت‏

اولاً آن قصه وضع تاريخى خاص خود را دارد و بايد در صحت و سقم آن جداگانه بحث كرد. اما «لاتَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّه» معنايش مربوط به فطرت است. خداوند در باره آفرينش انسان فرمود: هيچ انسانى شبيه انسان ديگر نيست، حتى سرانگشتان هر شخصى با شخص ديگر تفاوت دارد. لذا امضا كاملاً قابل جعل است ولى اثر انگشت قابل جعل نيست. <BR>هر كسى يك شناسنامه طبيعى همراه خود دارد كه قابل جعل نيست مثل رنگ و لهجه و سرانگشتان. اما همه انسان‏ها از آن جهت كه انسان هستند يك فطرت مشترك دارند كه آيه: «لاتَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّه» ناظر به آن است.<BR>ذات اقدس اله در سوره مباركه روم فرمود: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ»؛ سوره روم(30): آيه 30. از نظر فطرى همه انسان‏ها خداجو و خدا خواهند، هيچ كس نيست كه از حقيقت روى گردان باشد. گاه ممكن است كسى بر اساس خطا به بيراهه برود، ولى هيچ كس از حقيقت منحرف نيست و در نهان او اين حقيقت خواهى هست. «لا تَبديلَ لِخَلقِ اللَّه» يعنى كسى اين آفرينش را عوض نمى‏كند كه مثلاً بعضى خداخواه باشند، بعضى نباشند. چون اين بهترين آفرينش است كه انسان به كمال مطلق متوجه باشد، از كمال مطلق خير طلب كند و به غير او تكيه نكند. اين گرايش به كمال مطلق را خدا در وجود همه گذاشت و فرمود: هيچ مبدايى نيست كه بخواهد اين فطرت را عوض كند. خدا كه قادر است عوض كند، عوض نمى‏كند چه رسد به ديگرى، چون اين زيباترين خلقت است.<BR>در اوايل سوره مؤمنون بعد از اين كه جريان طبيعى خلقت انسان را ذكر مى‏كند نوبت به بخش فرا طبيعى كه مى‏رسد مى‏فرمايد: «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ»؛ سوره مؤمنون(23): ايه 14. چون انسان احسن المخلوقين است خالقش احسن الخالقين مى‏شود و چون زيبا آفريده شده است: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ»؛ سوره تين(95): آيه 4. پس خدا اين را عوض نمى‏كند، غير از خدا هم كه قدرت ندارد. لذا به عنوان نفى جنس فرمود: «لا تَبديلَ لِخَلْقِ اللَّه».<BR>پس جمله «لا تَبديلَ لِخَلْقِ اللَّه» ناظر به خلق كردن نيست بلكه ناظر به آن فطرت درونى انسان است. اين قضيه كه سالمندى جوان مى‏شود يا بالعكس مربوط به يك جريان تاريخى است و اگر از نظر صحت و سقم ارزيابى و معلوم شد كه صحت دارد، آسيبى به آيه مذكور نمى‏زند؛ براى اين كه «لا تَبديلَ لِخَلْقِ اللَّه» ناظر به فطرت است و فطرت انسان هيچ گاه عوض نمى‏شود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 14/500020)