امام قاري قرآن

صورت خوش پیامبر اکرم (ص) در تلاوت قرآن
علی بن محمد نوفلی می گوید: در حضور امام رضا (ع) بودیم که از صوت گفتگو شد. امام فرمودند: هنگامی که حضرت علی بن حسین (ع) قرآن تلاوت می فرمودند، مردم با شنیدن صدای زیبای آن حضرت بی هوش می شدند و اگر امام صدای زیبا و دلنشین خود را آشکار سازد، مردم طاقت شنیدن آن را نخواهند داشت. روای گوید: از امام (ع) پرسیدم مگر رسول خدا (ص) هنگام نماز خواندن با مردم، با صدای بلند قرائت نمی فرمودند؟ آن حضرت فرمودند: رسول خدا (ص) به اندازه ی توان مردم صدای خوش خود را آشکار می ساخت.
کشش صدا هنگام تلاوت
انس بن مالک می گوید: رسول خدا (ص) هنگام قرائت قرآن صدایش را می کشید. (قرآن را با صوت زیبا تلاوت می نمود.) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 7/100100697)