نزول دفعي قرآن

درباره نزول قرآن در شب قدر چند قول وجود دارد:
1ـ اين‏كه آغاز نزول قرآن شب قدر بوده است؛ 2ـ اين‏كه تمام قرآن در شب قدر به آسمان دنيا نازل شده و سپس به تدريج در طى 23 سال بر پيامبر(ص) نازل شده است؛ 3ـ اين‏كه نزول واقعى تمام قرآن بر پيامبر(ص) در شب قدر بوده و سپس در طى بيست و سه سال نزول تدريجى داشته است. درباره اين‏كه نزول قرآن قبل يا بعد از بعثت بوده است، آنچه به طور مسلم مى‏توان گفت اين است كه اولين نزول تدريجى قرآن با انگيزش و بعثت پيامبر(ص) قرين بوده است و با نزول نخستين آيات سوره «علق» آن حضرت به رسالت مبعوث گرديده‏اند و سپس ديگر آيات نازل شده است. امّا درباره نزول دفعى آن به طور قاطع نمى‏توان سخنى گفت.لکن از آنجا که وحي رسالي بعد از بعثت مفهوم دارد,مي توان گفت که بعد از بعثت بوده است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100103690)