زبان امامان(ع)

به حسب انچه از بسياري از روايات استفاده مي شود تمامي ائمه عليهم السلام به همه زبانها ولغات آشنا بوده اند , از جمله در روايتي امده است رواي به حضرت رضا عليه السلام عرض مي كند اي فرزند رسول خدا من تعجب ميكنم از اشنايي شما به تمامي زبانها حضرت فرمودند من حجت خداوند بر خلق هستم ونمي شود خداوند كسي را حجت بر خلق بگيرد واو به زبان انها اشنا نباشد , ودر روايتي اما صادق عليه السلام به خادمشان كه نمي توانست به زبان عربي صحبت كند فرمودند به هر زبان ميخواهي بگو من متوجه مي شوم , بنابر اين تمامي ائمه به همه زبانها اشنا هستند , لكن به خصوص فارسي صحبت كردن برخي ائمه ازجمله امير مومنان , امام كاظم , حضرت رضا , وامام هادي عليه السلام در روايات مطرح شده است , البته جستجوي كامل در روايات انجام نشد ولي با مقدار جستجويي كه در روايات انجام شد ائمه ياد شده به فارسي صحبت كرده اند . جهت اطلاع ر , ك : كافي 1/ 590,482,282 بحار 26/190 ,41/402 ,47/120 ,49/87 ,48/57 .
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 59/100104161)