مستحبات خواب


برخی از آداب و اعمال وقت خواب عبارت است از :
1-مسواک زدن
2- وضو داشتن
3- گفتن تسبیحات حضرت زهرا-ع-
4-خواند سوره توحید
5-خواندن سوره الهکم التکاثر
6-خواندن آیه الکرسی
7- خواندن سوره قل یا ایها الکافرون
8-بر دست راست رو به قبله خوابیدن
9- خواندن این دعا : اعیذ نفسی و ذریتی و اهل بیتی و مالی بکلمات الله التامات من کل شیطان و هامه و من کل عین لامه
ر. ک : حلیه المتقین ، علامه مجلسی ،فصل 4 ، ص 233 ، انتشارات هجرت ، چ11
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 47/100104759)